Sökning: "Interpersonal conflict"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Interpersonal conflict.

 1. 1. Kommunikation - Nyckeln till en god relation : En kvalitativ studie ur ett socialpsykologiskt perspektiv med genus som en interaktiv process. Studien undersöker interaktion mellan kommunikation och konflikt i ett långvarigt äktenskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Pia Maria Englund; Jenny Boquist; [2019]
  Nyckelord :communication; interaction; conflict; long-term marriage; gender; kommunikation; interaktion; konflikt; långvarigt äktenskap; genus;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna C-uppsats är gjord vid Karlstads universitet, Sociologi III. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur interaktionen mellan kommunikation och konflikt uppfattas av makar, i ett långvarigt äktenskap. Den metod som använts har varit en induktiv, kvalitativ studie med semistrukturerad intervju och en deskriptiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Interpersonella konflikter på arbetsplatsen : En kvantitativ studie om verksamma arbetstagares upplevda interpersonella konflikter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Felicia Karlsson; Rebecka Schloenzig; Mathilda Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Interpersonal conflict; interpersonal relationships; well-being; supervisor support blue-collar workers; Interpersonell konflikt; interpersonella relationer; välmående; ledarskapsstöd verksamma arbetstagare.;

  Sammanfattning : Background: Interpersonal conflict may have a significant impact in organizations since blue collar-workers can spend time and effort on other things then their main duties. This can lead to less profitability for the organizations, that is why this is something worth exploring. LÄS MER

 3. 3. Konflikthantering i förskolan : En intervjustudie kring sex förskollärares syn på konflikter och konflikthantering inom förskoleverksamheten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Dorrie Chunhua Hu; [2019]
  Nyckelord :peer conflict; conflict management; teachers’ intervention; communication; pre-school;

  Sammanfattning : The impetus for this study came from my own experiences at the pre-schools. I noticed that in the pre-school there are different types of conflicts that need to be resolved or managed every day. How conflicts are handled by pre-school teachers seems to be dependent on how each pre-school teacher responds to the conflict. LÄS MER

 4. 4. The Myth of Separate Worlds: A Quantitative Examination of the Relationship Between Organizational Attachment and Work-Nonwork Interaction

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Nichole Francisca; Katharina Seinsche; [2019]
  Nyckelord :organizational attachment; organizational anxiety; organizational avoidance; work-nonwork interaction; work-nonwork conflict; work-nonwork enrichment; work centrality;

  Sammanfattning : Aim: The increasing importance of employee retention and talent acquisition have necessitated the need for a deeper understanding of employee psychology influencing these factors. As such, the current study examines the relationship between individual organizational attachment and work-nonwork conflict and work-nonwork enrichment. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering : Hur man motverkar konflikter i hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Caroline Erlandsson; Elin Gunnerstad; [2018]
  Nyckelord :Conflict; staff; hotel; ABC model; employee; management; interpersonal och intrapersonal.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER