Sökning: "Interpretation differences"

Visar resultat 1 - 5 av 623 uppsatser innehållade orden Interpretation differences.

 1. 1. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 2. 2. The language of risk: A quantitative study on the effects of presentation format in risk communication

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Andreas Lidin; Daniel Mira; [2024]
  Nyckelord :Risk Communication; Numeracy; Presentation Format; Natural Frequencies;

  Sammanfattning : Consumers are faced with everyday decisions requiring understanding and interpretation of risks and probabilities. One area where the importance of good risk communication is particularly salient is in modern healthcare where shared medical decision making is a central feature. LÄS MER

 3. 3. Fysik med grafer i fokus : En studie av elevers tolkningsfärdigheter av kinematikgrafer

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Maciej Michalowski; [2024]
  Nyckelord :Kinematikgrafer; rörelselära; gymnasieelever; fysikutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker gymnasieelevers förmåga att tolka grafer inom rörelseläran, och hur denna förmåga utvecklas mellan fysik 1a och fysik 2. Studien baseras på en enkät med frågor från Test of Understanding Graphs in Kinematics (TUG-K), som mäter elevernas förmåga att tolka och analysera kinematikgrafer utifrån fyra aspekter: tolka lutning, tolka area under kurva, relatera grafer till en textbeskrivning, och relatera olika typer av grafer till varandra. LÄS MER

 4. 4. A reasonable redeployment - A comparative study about redeployment for redundancy in Sweden and Germany

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Ekvall; Tilde Petersson; [2024]
  Nyckelord :Redeployment; Omplacering; Versetzung; Redundancy; Arbetsbrist; Arbeitskäftemangel; Lagen om anställningsskydd; Kündigungsschutzgesetz; Qualification; Status; Location; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay explores the obligation to redeploy as a result of redundancy, conducting a comparative analysis of the redeployment processes in Sweden and Germany. The purpose of the essay is to examine what constitutes a reasonable redeployment in each country and identify differences and similarities in their respective legislation. LÄS MER

 5. 5. Sweden´s representation in Utvandrarna and its adaptations : The image of Sweden in the Utvandrar-series

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :André Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Adaption; Vilhelm Moberg; Sverige; Jan Troell; Erik Poppe; Utvandrarna; adaptionsanalys;

  Sammanfattning : This study is an adaptation analysis focusing on the portrayal of Sweden in Jan Troell´s film The Emigrants (1971) and Eric Poppe´s film The Emigrants (2021), which is based on the book by the same name, written by Vilhelm Moberg. Both the films and book are discussed and analyzed to find similarities and differences between them. LÄS MER