Sökning: "Interprofessional learning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Interprofessional learning.

 1. 1. Att organisera och leda förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Schmidt; [2023]
  Nyckelord :health promoting work; school leadership; school organization; systematic quality work; professional learning communities;

  Sammanfattning : Swedish school law stipulates that the work of student health teams in schools should be mainly health promoting. However, earlier scientific studies and reports from authorities show that most schools work aren’t. LÄS MER

 2. 2. Vägen mot avancerad nybörjare : En kvalitativ intervjustudie av nyutexaminerade anestesisjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lina Mattsson; Madelene Bergström; [2023]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; ansvar; erfarenhet; novis; nyutexaminerad; operationsavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anestesisjuksköterskan ansvarar för den anestesiologiska omvårdnaden i en högteknologisk miljö. Det krävs särskilda erfarenheter och kunskaper för att klara av arbetet, anestesisjuksköterskan arbetar självständigt och ansvarar för patientens säkra väg genom den anestesiologiska omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Lärandeprocessen vid Interprofessionellt lärande ur handledarteams perspektiv

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Catarina Isgren; [2023]
  Nyckelord :Supervisor team; Supervision; Interprofessional education IPE ; Interprofessional supervision; Interprofessional collaboration; Interprofessional training ward; Learning process; Handledarteam; Handledning; Interprofessionellt lärande IPL ; Interprofessionell handledning; Interprofessionellt samarbete; Lärandeprocess;

  Sammanfattning : Background: Interprofessional education (IPE) is a way to make students in healthcare professions equipped with the collaborative skills required for today’s complex healthcare. In clinical placements students from health profession programs can learn with, from and about each other so that they can collaborate effectively and deliver high-quality healthcare. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter och reflektioner av lärandetillfälle och utbildningar : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Maria Göransson; [2023]
  Nyckelord :competence development; experience; nurses; safety; security;

  Sammanfattning : Background: Opportunities for development for nurses is affected by the possibility in the interprofessional teams. Their working environment with good: management, workingclimate, teamwork, respect, trust, communication are important factors in competence development. LÄS MER

 5. 5. Akademiskt lärarskap för utveckling av interprofessionellt lärande : Universitetslärares kompetensutveckling och systematiska undersökande av pedagogisk praktik

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Lina Andersson; [2022]
  Nyckelord :Scholarship of teaching and learning; SoTL; higher education; interprofessional learning; faculty development; continuing inquiry; akademiskt lärarskap; högre utbildning; interprofessionellt lärande; kompetensutveckling samt systematiskt undersökande;

  Sammanfattning : Internationella studier visar att lärare inom hälso- och medicinutbildningar saknar kompetens att främja studenters interprofessionella lärande. Studiens syfte var att undersöka hur lärare, inom ramen för ett akademiskt lärarskap, arbetar med sin kompetensutveckling för att främja studenters interprofessionella lärande. LÄS MER