Sökning: "Interruptions"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Interruptions.

 1. 1. Yrkesrelaterade stressfaktorer och dess påverkan på patientsäkerheten – En systematisk litteraturstudie ur operationssjuksköterskans och kirurgens perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Arnell; Emelie Lindén; [2020-06-26]
  Nyckelord :Kirurg; Operationssjuksköterska; Patientsäkerhet; Stresshantering; Yrkesrelaterad stress;

  Sammanfattning : Background: The scrub nurse and the surgeon are working tightly in a cross-professional team during the surgery. Their specific responsibilities in combination with a demanding and complex work environment can contrite to perceived stress, with a negative impact on the work done by the surgical team and ultimately influence patient safety negatively. LÄS MER

 2. 2. Conflict Discourse in Television Series – The Functions and Uses of Silence in Relation to Social Class

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Linnea Elin Andersson; [2020-04-30]
  Nyckelord :engelska; silence; television; conflict management strategies; conflict; conversation; turn-taking; communication; avoidance; confrontation; conversation analysis; qualitative research;

  Sammanfattning : This study paper investigates the correlation between social class and the use of silence in conflict discourse, by comparing the interactional style and turn-taking behaviour in two television series representing the upper and lower class. To this end, the study analyses conflict conversations inThe Crown (UK) andShameless (US) to show how in both scripts writers use specific linguistic elements to represent how these social classes are depicted in media. LÄS MER

 3. 3. Native Advertising - Don't Mislead Don't Misread : A Research of Brand Disclosure Effect on Consumers’ Native Ad Recognition Ability

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Julia Fagerström; Elin Hultin; [2020]
  Nyckelord :Native Advertising; Brand Disclosure; Ad Disclosure; Eye-tracking; Ad Recognition Ability; Ad Recognition;

  Sammanfattning : Background: Online marketing tactics designed to have a minimized impact on consumer experience have emerged recently whereas native advertising is one concept. Native advertising is an approach designed to decrease interruptions in consumers’ online experience by matching the form and functions of the platform in which the advertisement appears. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av bedside-överrapportering : En allmän litteraturöversikt av sjuksköterskornas erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Hallström; [2020]
  Nyckelord :Bedside handoff; care culture; literature review; nurses; patient-centred care; patient-participation; Bedside handoff; delaktighet; litteraturöversikt; personcentrerad vård; sjuksköterskor; vårdkultur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bedside-överrapportering är avsedd för att möjliggöra patienternas delaktighet och vara ett personcentrerat tillvägagångssätt där patienternas expertinformation tillvaratas. I tidigare forskning beskriver sjuksköterskorna patienterna som en oanvänd resurs i överrapporteringar (icke bedside). LÄS MER

 5. 5. Nyttjandegrad på maskiner vid anläggningsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Patrik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Byggproduktion; Nyttjandegrad; Byggteknik;

  Sammanfattning : I en alltmer konkurrensutsatt bransch där vinstmarginalerna är små gäller det för företagen att göra det de kan för att öka sin produktivitet, genom att nyttja sina verktyg så effektivt som möjligt. Ett sätt för de svenska byggbolagen att effektivt minska sina kostnader är att se över hur man nyttjar sina maskiner i produktion för att på så sätt vara mera kostnadseffektiva. LÄS MER