Sökning: "Intersektionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 554 uppsatser innehållade ordet Intersektionalitet.

 1. 1. DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG. En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av våld i nära relationer för kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Lundström; Ann Ljunggren; [2020-01-15]
  Nyckelord :våld i nära relationer; dubbel utsatthet; intellektuell funktionsnedsättning; tillgänglighet; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer mot kvinnor med intellektuella funktionsnedsättningar är ett stort problem som idag inte uppmärksammas på samma sätt som mäns våld mot kvinnor i allmänhet. Forskningen bekräftar också att ämnet är studerat i en liten utsträckning och att kunskaperna är bristfälliga. LÄS MER

 2. 2. Genus och intersektionalitet i landsbygdskommuners översiktsplanering : En studie av fyra svenska landsbygdskommuner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring; Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Alice Möller; Sanna Pyhäsalmi; [2020]
  Nyckelord :comprehensive planning; rural municipality; gender; gender mainstreaming; intersectionality; översiktsplanering; landsbygdskommuner; genus; jämställdhetsintegrering; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Alla kommuner i Sverige måste ha en gällande översiktsplan, men hur den utformas är till stor del upp till kommunerna själva. Uppsatsen syftar att studera hur genus, jämställdhetsintegrering och intersektionalitet tar sig uttryck i landsbygdskommunerna Flens, Lessebos, Valdemarsviks och Östra Göinges översiktsplaner. LÄS MER

 3. 3. "Väck inte den björn som sover" : En intervjustudie med pedagoger om deras arbete med rasism på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carina Do; [2020]
  Nyckelord :Rasism; vithet; svensk; vithetsnorm; svenska normer; fritidspedagoger; lärare i fritidshem; skola; fritidshem; etnicitet; intersektionalitet; kolonialism; maktstrukturer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En kvinnas första kalender - En intersektionell textanalys av tre läromedel i historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Hägerhult; [2020]
  Nyckelord :Intersektionalitet; Läromedel; Genus; Etnicitet; Samhällsklass; Sexualitet; Textanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyze how three history textbooks written for Swedish upper secondary school construct the identities of gender, ethnicity, social class and sexuality in one historical era. The analysis is based on an intersectional theoretical perspective, as a further dimension of a gender perspective. LÄS MER

 5. 5. Kultur eller kön – eller både och? : En kritisk diskursanalys av den politiska debatten om hedersrelaterat våld

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Tess Rikardsson; Carl Bylander; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; honor killings; honor crimes; political communication; critical discourse analysis; nationalism; cosmopolitanism; intersectionality; hedersvåld; hedersmord; politisk kommunikation; kritisk diskursanalys; nationalism; kosmopolitism; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Flera forskare menar att det finns många bakomliggande orsaker till hedersvåld, och att varken kultur eller kön bör användas som enda förklaring till våldet. Enligt dem bör perspektiven komplettera varandra i ett intersektionellt perspektiv, tillsammans med andra bakomliggande orsaker. LÄS MER