Sökning: "Intersektionell feminism"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Intersektionell feminism.

 1. 1. Står svensk klimatpolitik på (o)jämlika grunder? En intersektionell diskursanalys av Grön Infrastruktur.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Annika Andersson; [2018]
  Nyckelord :diskursanalys; feminism; intersektionalitet; Grön Infrastruktur; klimatpolitik; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett intersektionellt perspektiv samt en diskursanalytisk metod skapa förståelse för hur diskurser av maktstrukturer är synliga i svensk klimatpolitik. Det empiriska material som ligger till grund för studien utgår från den europeiska såväl som den svenska strategin för Grön Infrastruktur, samt Norrbottens handlingsplan för Grön Infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. Indien: halvt barn och halvt djävlar - En diskursanalys av brittisk nyhetsrapportering kring våldtäkter i Indien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Zetterlund; Helena Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Indien; våldtäkt; diskursteori; postkolonial feminism; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en diskursanalys av brittisk nyhetsrapportering kring våldtäkter som tagit plats i Indien. Syftet med studien är att undersöka huruvida rasifiering, bundet till Storbritanniens kolonialhistoriska relation till Indien, återfinns i materialet. LÄS MER

 3. 3. En mycket märkvärdig flicka: En intersektionell analys av berättelsen om Pippi Långstrump utifrån funktionalitet, genus, ålder och vithet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emmy Qvil; [2017-09-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The famous story about Pippi Longstocking has been around for over 70 years and millions ofchildren, generation after generation, has gotten to know the strong little girl who never wants togrow up. 2015 was a new version of the story published. LÄS MER

 4. 4. Språkdräktens ideologi - Om ideologiska markörer i Liv Strömquists Kunskapens frukt och dess franska översättning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Ida Lodin; [2017]
  Nyckelord :ideologi; Liv Strömquist; litterära översättningar; tecknade serier; intersektionell feminism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks hur ideologi manifesteras och översätts i Liv Strömquists seriealbum Kunskapens frukt och dess franska översättning L’Origine du monde. Först analyseras källtexten för att identifiera vilka som är de viktigaste språkliga och grafiska medlen som författaren använder för att uttrycka ideologi. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet som mål och medel : en beskrivande idéanalys av jämställdhetsbegreppets mening i en samtida riksdagspolitisk kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elin Hoffman; [2017]
  Nyckelord :Idea analysis; Conceptual analysis; Haslanger; Intersectionality; Gender equality; Swedish politics; Human rights; Idéanalys; Begreppsanalys; Intersektionalitet; Jämställdhet; Svensk politik; Mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the conception of gender equality as it is articulated in Swedish contemporary politics. The analytical framework used to achieve this is a combination between a descriptive idea analysis and a conceptual analysis. LÄS MER