Sökning: "Intertextuality"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet Intertextuality.

 1. 1. Poesi som vågar ta ställning Mottagandet av Jenny Wrangborgs Kallskänken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nora Wurtzel; [2020-06-09]
  Nyckelord :Jenny Wrangborg; Proletarian Literature; Working Class-Literature; Reception; Lars Furuland;

  Sammanfattning : This essay examines how Jenny Wrangborg’s collection of poetry entitled Kallskänken was received in Swedish media when published in 2010. The material consists of twelve articles from newspapers, both national and local, as well as in magazines and on radio. LÄS MER

 2. 2. Melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Nathalie Westberg; [2020]
  Nyckelord :Gothic; fear; melancholy; isolation; madness; death; Poe; Lovecraft; Gotik; skräck; tematisk analys; melankoli; isolering; galenskap; död; Edgar Allan Poe; Howard Phillips Lovecraft;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gotiska teman som melankoli, isolering, galenskap och död i verk av Edgar Allan Poe och Howard Phillips Lovecraft. Utgångspunkt är följande forskningsfråga: På vilket sätt framträder melankoli, isolering, galenskap och död i de olika verken, samt vilka är likheterna och skillnaderna mellan hur temana framkommer? Metoden är grundad i tematisk analys, intertextualitet och komparation. LÄS MER

 3. 3. Walser och Kafka: ett slags släktskap – Om familjelikheter mellan två författarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isak Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Robert Walser; Franz Kafka; Jakob von Gunten; The metamorphosis; family resemblances; Ludwig Wittgenstein; intertextuality;

  Sammanfattning : Instead of an intertextual approach, this bachelor thesis make use of Wittgenstein’s concept of family resemblance to examine the conceived relation between Robert Walser’s Jakob von Gunten and Franz Kafka’s The metamorphosis. The concept is also constituted of pointing out how the texts coincidently are not bound to each other. LÄS MER

 4. 4. Compañeros de viaje. Elementos intertextuales en la obra poética de juventud de Jaime Gil de Biedma

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Pol Vidal; [2020]
  Nyckelord :Jaime Gil de Biedma; intertextualidad; poesía; literatura;

  Sammanfattning : This study examines the intertextual relationships present in Gil de Biedma’s first book of poems. The objective is to gain an in-depth understanding of the intertextual relationships present in the book of poems Compañeros de viaje, offering, as far as possible, a complete overview of the authors with whom it establishes an intertextual dialogue and its specific forms of intertextuality. LÄS MER

 5. 5. Sexuality in The Hours : An Intertextual Analysis on the Reconstruction of Characters and the Representation of Sexuality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Melisa Demir; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay aims to analyse what impact the reconstruction of the characters of Mrs Dalloway and the fictional character of Virginia Woolf has on the representation of sexuality in The Hours. The theoretical framework is based on queer theory, heteronormativity and gender studies. LÄS MER