Sökning: "Intervention Design"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade orden Intervention Design.

 1. 1. Upplevd direkt effekt av koffein på energinivå och ansträngning under träning hos unga, friska, träningsvana kvinnor : Single Subject Experimental Design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Alva Eriksson; Elisa Inguscio; [2024]
  Nyckelord :Caffeine; energy drink; exercise; menstrual cycle; women.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier är överens om att koffeinet har positiv inverkan på prestation under träning. Emellertid är kvinnor underrepresenterade i forskningsområdet, i synnerhet när det kommer till den hormonella påverkan som menstruationscykeln (MC) kan ha på träningen och de upplevda energi- och ansträngningsnivåerna. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar dykreflexen återhämtningen efter aerob submaximal fysisk aktivitet med avseende på puls och självskattad ansträngning?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Gabriel Jansson; Ludvig Rudberg; [2024]
  Nyckelord :Diving reflex response; Heartrate recovery; Physiotherapy; Percieved exertion; Autonomic nervous system.; Dykreflexen; pulsåterhämtning; Fysioterapi; självskattad ansträngning; autonoma nervsystemet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dykreflexen är en reflex som aktiveras när däggdjur håller andan och när receptorer i ansiktet utsätts för kyla. Det är en evolutionär adaption som har utvecklats för att spara på syre i situationer då ny syretillförsel inte finns att tillgå. Den syresparande funktionen aktiveras även vid endast kylstimulering av ansiktet. LÄS MER

 3. 3. Effekten av fysisk aktivitet på gångförmåga och livskvalitét hos personer med claudicatio intermittens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi och beteendemedicin

  Författare :Maja Hultén; Johan Kegg; [2024]
  Nyckelord :intermittent claudication; peripheral arterial disease; physical activity; quality of life; walking ability;

  Sammanfattning : Bakgrund: Claudicatio Intermittens är vanligt förekommande hos äldre personer och ger upphov till fysiska och psykiska besvär såsom försämrad gångförmåga och sämre livskvalite. Fysisk aktivitet är en viktig fysioterapeutisk behandlingsmetod som har visat goda resultat för patientgruppen. LÄS MER

 4. 4. Personers erfarenheter av djurassisterad terapi vid psykisk ohälsa : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Petrine Knight; Filippa Oblak; [2024]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; Mental health; Nursing; Patient experiences; Djurassisterad terapi; Omvårdnad; Personers erfarenheter; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund Psykisk ohälsa är ett vanligt problem världen över. Farmakologisk behandling är den vanligaste behandlingen vid psykisk ohälsa. Behandlingen kan ha oönskade biverkningar, vilket ökar efterfrågan på samtalsterapi och icke-farmakologiska behandlingar och omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 5. 5. Musikens påverkan på vakna patienter intraoperativt

  Magister-uppsats,

  Författare :Maria Björkbacke; Matteus Mattsson; [2023-06-26]
  Nyckelord :Intraoperativ; musik; personcentrerad vård; operationssjuksköterska; vaken kirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samband med operation kan patienter uppleva negativa känslor som kan resultera i ett lidande. Operationssjuksköterskan har begränsade möjligheter att bedriva en personcentrerad vård relaterat till det korta patientmötet samt den främmande operationsmiljön. LÄS MER