Sökning: "Intervjuer"

Visar resultat 1 - 5 av 58635 uppsatser innehållade ordet Intervjuer.

 1. 1. “Vi är ju alla personer med åtminstone ett gemensamt intresse...” En kvalitativ studie om anställdas syn på företagskulturen i dataspelsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karla Berglund; Anna Hathazi; [2021-11-24]
  Nyckelord :företagskultur; startups; medarbetare; innovation; innovation;

  Sammanfattning : I tidigare forskning lyfts företagskulturen fram som en central del i startupföretags framgång,vilket kan härledas till de platta, lösa och transparenta strukturernas främjade av innovation och kreativitet. Samtidigt visar forskning att tillväxten i startups försvårar bevarandet av startupkulturen i takt med att strukturella anpassningar och formaliserade arbetsprocesser blir allt fler. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap under en plötslig digital transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ishtar Abrahamsson; Emma Larsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Ledarskapsstil; Digital transformation; COVID-19; Distansarbete;

  Sammanfattning : Utbrottet av COVID-19 pandemin har fört med sig en rad implikationer på privatpersoner, välfärden och inte minst företag runt om i världen. Distansarbete blev under våren 2020 en lösning för många företag att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter. LÄS MER

 3. 3. Distansarbetets omvälvande effekter. Dess påverkan på motivationen och ledarskapet på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alice Wernersson; Elin Swärdh Sandell; [2021-11-24]
  Nyckelord :Distansarbete; Motivation; Ledarskap; Tjänstebolag; Arbetsplatsen;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien grundar sig i den ökade mängden distansarbete till följd av Covid-19.Flera företag har på grund av detta fått genomgå stora organisatoriska förändringar som medförtmånga utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Det framgångsrika ledarskapet - Att skapa resilienta restauranger under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabella Claesson; Karin Friis; [2021-11-24]
  Nyckelord :Resiliens; Ledarskap; Ledarskap under kris; Ledaregenskaper; Restaurang; Covid-19;

  Sammanfattning : Pandemin Covid-19 har inte lämnat någon oberörd, restaurangbranschen likaså. Sverigeskrögare har under det senaste året bedrivit sina verksamheter under restriktioner och förutsättningar som tidigare hade uppfattats som omöjliga. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap och motivation vid distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Pettersson; Oliver Lundmark; [2021-11-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar till att bidra till förståelsen kring ledarskap i samband med distansarbete och hur detta samverkar med motivation hos medarbetare. Bakgrunden till valet av frågeställningen, ”Hur ska vi förstå chefers ledarskap och interaktion med medarbetarna och hur detta relaterar till medarbetarnas motivation i samband med distansarbete?”, kommer från den ökande mängden distansarbete i samband med Coronapandemin och att distansarbetekommer att vara mer vanligt framöver, inte minst i så kallade kunskapsorganisationer där kunskapskraven på medarbetarna är höga. LÄS MER