Sökning: "Intervjustudie"

Visar resultat 1 - 5 av 10101 uppsatser innehållade ordet Intervjustudie.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov.Teori:Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Kan en lätt knuff få människor att fimpa rätt? - En kvalitativ observations- och intervjustudie om hur invånare i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj Fimpologi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Vera Ebbesson Dehlin; Adam Karseland; [2022-01-05]
  Nyckelord :Kampanj; fimpar; rökning; beteende; nudging; Elaboration Likelihood Model; observation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur invånare i Göteborg tar till sig av kommunikationsbudskap som syftar till att förändra ett specifikt beteende. Studien kommer specifikt att undersöka hur människor som befinner sig på utvalda hållplatser i Göteborg förhåller sig till Göteborgs Stads kampanj “Fimpologi”. LÄS MER

 3. 3. Behov och inställning till ett gränsöverskridande skyddsområde för fjällräv i Sverige, Norge och Finland

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Näsmark; Erik Strand; [2022]
  Nyckelord :fjällräv; Vulpes lagopus; skyddsområden; gränsöverskridande; Treriksröset;

  Sammanfattning : The arctic fox has been threatened by extinction in Fennoscandia since the beginning of 1900s. Even though it has been protected in Sweden, Norway and Finland for almost a century, it has not recovered and is still classified as threatened. LÄS MER

 4. 4. Win-Win Integration i svenska samhället mellan äldre svenskar och immigranter : En intervjustudie om integrationen mellan äldre svenskar och immigranter utifrån Win-Win.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hazem Alheeb; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. “Man behöver ju inte vara barnfri för att man inte skaffar biologiska barn” : En intervjustudie om unga personers resonemang kring att skaffa barn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Felicia Pernius; [2022]
  Nyckelord :Self-fulfillment; Reasonings on having children; Expected lifeline; Reproductive norms; Självförverkligande; Resonemang kring att skaffa barn; Normativ livslinje; Reproduktiva normer;

  Sammanfattning : This study aims to investigate the rationalization behind young adults' decision on whether or not they want children. The goal is to help contribute to previous studies on how reproductive mindsets differ based on whether or not a person wants children. LÄS MER