Sökning: "Intimate Care"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Intimate Care.

 1. 1. Förutsättningar för enskilda samtal om våld i nära relation under graviditet – en kvalitativ intervjustudie med barnmorskor

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edstam; Victoria Pettersson; [2020-01-30]
  Nyckelord :graviditet; barnmorska; våld i nära relation; samtal; förvård;

  Sammanfattning : Background: Many women, all over the world are exposed to intimate partner violence and itis considered being a major health problem. Intimate partner violence duringpregnancy inherent great risks both for the mother and the unborn child. LÄS MER

 2. 2. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER

 3. 3. Vilka upplevelser har manliga sjuksköterskor av att jobba inom en kvinnodominerande profession?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vatan Gashi; Johnny Truong; [2020]
  Nyckelord :Experience; Gender; Intimate Care; Male Nurse; Stereotypes; Strategy;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket sjuksköterska har ur ett historiskt perspektiv setts som något feminint där professionen kopplats till det kvinnliga könet. När fler män började utbilda sig till sjuksköterskor uppstod det nya situationer som inte hade förekommit sedan tidigare när det endast var kvinnliga sjuksköterskor som arbetade inom yrket. LÄS MER

 4. 4. Var fjärde kvinna : Sjuksköterskans identifiering av kvinnor utsatta för våld i nära relation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Frida Bråberg; Matilda Norberger; [2020]
  Nyckelord :Factors; identification; intimate partner violence; men’s violence against women; nurse; Faktorer; identifiering; våld i nära relationer; mäns våld mot kvinnor; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Background: Intimate partner violence is a major social problem and it's mainly women who are affected. Nurses have a responsibility to identify these women exposed to violence in order to provide them with adequate care. Routines and guidelines in identification exists but many women exposed to violence remain unidentified. LÄS MER

 5. 5. Att leva med en partner med demens : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Marie Rödin; Josephine Fernandes; [2020]
  Nyckelord :Dementia; experiences; life changes; living with; partner; Demens; erfarenheter; livsförändringar; partner;

  Sammanfattning : Background: Dementia is an increasing global health problem as the population grows older and older. It is usually the partners who must take care of these people with dementia, which can be a very tough role. Aim: The aim of this study is to illuminate experiences of living with a partner with a dementia diagnosis. LÄS MER