Sökning: "Intonation"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Intonation.

 1. 1. Improvisation på kontrabas : Skillnader i improviserat musicerande efter en tids strukturerad övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Robin Molin; [2020]
  Nyckelord :kontrabas; övning; improvisation; jazz; övningsmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i mitt eget improviserade musicerande på kontrabas som går att urskilja efter en tids strukturerad övning. Ur detta syfte utvecklades naturligt följdfrågan vilken metod som skulle användas. Följaktligen utforskar denna uppsats även min metod för övning. LÄS MER

 2. 2. Intensiv och strukturerad läsning - en intervention

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Erlandsson; Jenny Nordendahl; [2020]
  Nyckelord :intensiv läsning; intervention; läsförståelse; läshastighet; strukturerad läsning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Erlandsson, Ulrika och Nordendahl, Jenny (2019). Intensiv och strukturerad läsning - en intervention. Intensive and structured reading - an intervention. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. “Ha ha ha. Looks like the case is closed, ha ha ha” A Corpus Study of Imitative Interjections in the English Language

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Sigrid Sundmark; [2020]
  Nyckelord :interjection; imitative interjection; onomatopoeia; spoken language; sound symbolism; semantics; linguistics; exclamative; comics; oh; hmm; aha.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The focus of this bachelor’s essay is to investigate non-lexical interjections. In this study, imitative interjection proves to be an appropriate term for interjections such as mm-hmm and wow, with non-lexical properties distinguishing them from hey and yes. LÄS MER

 4. 4. Kan det verkligen stämma? : En fenomenologisksjälvobservation av intonationsövning på tvärflöjt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sanna Asplund; [2019]
  Nyckelord :phenomenology; logbook; intonation; practice; flute; fenomenologi; loggbok; intonation; övning; tvärflöjt;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudie tar utgångspunkt från oviljan att öva på sitt instrument och syftet är att undersöka de tankar och känslor som uppstår vid övning. I detta fall är det intonationsövning på tvärflöjt som står i fokus. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan inte leva om det inte är rent!" - En intervjustudie där tre körledare beskriver sitt arbete med intonation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Ellinor Wikström; [2019]
  Nyckelord :Intonation; Kör; Körledning; Musikpedagogik; Sång; Tonhöjd; Utbildningsvetenskap; Choir; Choral leading; Educational Science; Music Education; Pitch; Singing; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate and compare how three experienced choir leaders describe their work with intonation in their choirs. The intention is to find out what factors they mean affect the intonation and what working methods they consider effective to achieve a good intonation in the choir. LÄS MER