Sökning: "Intrahospitala transporter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Intrahospitala transporter.

 1. 1. Intrahospitala transporter av patienter med kritisk sjukdom : Erfarenheter av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Milo Bescher; Savannah Ekwall; [2021]
  Nyckelord :intrahospital transport; anestesisjuksköterska; intensivvårdssjuksköterska; erfarenhet; patientsäkerhet; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intrahospitala transporter (IHT) genomförs ofta av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor. Studier visar att momentet är förenligt med hög risk för mortalitet och morbiditet med upp till 71% risk för komplikationer hos patienten. LÄS MER

 2. 2. Intensivvårdssjuksköterskors strategier för att genomföra patientsäkra intrahospitala transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Ivarsson; Jenny Edlund; [2021]
  Nyckelord :CIT; intensive care nurses; intrahospital transports; patient safety; strategies; CIT; intensivvårdssjuksköterskor; intrahospitala transporter; patientsäkerhet; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter inom intensivvård transporteras inom sjukhus för att genomgå exempelvis röntgenundersökningar och intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att förbereda och genomföra transporten tillsammans med kollegor. Intrahospital transport (IHT) är ett kritiskt moment för den instabila patienten. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar patientsäkerheten vid intrahopital transport av kritiskt sjuk patient

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Sjöqvist; Louise Börjesson; [2020]
  Nyckelord :AVvikande händelse; Intrahospital transport; Livshotande sjukdom; Patientsäkerhet; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Intrahospitala transporter (IHT) är en viktig del av vårdkedjan för att kunna ställa diagnoser och utföra behandlingar som inte kan göras på en akutmottagning. Sjuksköterskan har en viktig roll vid IHT, för att säkerställa att en god omvårdnad upprätthålls under transporten och se till att patientens värdighet och respekt bevaras. LÄS MER

 4. 4. Intrahospital transport av kritiskt sjuka patienter : Intensivvårdssjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv - en fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Gustavsson; Katarina Wall; [2019]
  Nyckelord :Critically ill patients; experience; focus group interview; intrahospital transport; intensive care nurse; intensive care unit; patient safety; qualitative research; Erfarenhet; fokusgruppsintervju; intensivvårdsavdelning; intensivvårdssjuksköterska; intrahospital transport; kritiskt sjuka patienter; kvalitativ ansats; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: De intrahospitala transporterna av kritiskt sjuka patienter ökar på grund av en alltmer avancerad intensivsjukvård. Transporterna är ofta associerade med komplikationsrisker och kan därmed även påverka patientsäkerheten, trots detta saknas det idag studier om intensivvårds-sjuksköterskans erfarenhet ur ett patientsäkerhetsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar och patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Ekström Sernemo; Pernilla Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Intrahospitala transporter; omvårdnadsansvar; patientsäkerhet; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Intrahospitala transporter (IHT) kan rädda liv men är en logistisk utmaning och ett riskfyllt moment. IHT av intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för patienten att råka ut för en transportrelaterad komplikation. Omvårdnad utanför intensivvårdsavdelningen och under transporter ingår i specialistsjuksköterskans arbetsområde. LÄS MER