Sökning: "Intraoperativ omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Intraoperativ omvårdnad.

 1. 1. Operationssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med kirurger intraoperativt – en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linn Johansson; Lisa Karlsson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Intraoperativ omvårdnad; Intraprofessionella relationer; Kirurg; Kommunikation; Operationssjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: Healthcare injuries area problem in Swedish healthcare which leads to great suffering for patients and a great economical cost for the society. A factor that may lead to healthcare injuries is communication failures. LÄS MER

 2. 2. Patientsäkerhet under fältmässiga förhållanden

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Olsson; Elsa Persson; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intraoperativ Omvårdnad; Fältsjukhus; Patientsäkerhet; Operationssal;

  Sammanfattning : Background: Military medicine has historically been an important driving force in terms of medical development and there are plenty of examples of changes in healthcare that are rooted in the military. Specialist nurses in the fieldwork towards the same goals as in civilian healthcare, but with limited resources and under other circumstances. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans upplevelse av oplanerad intraoperativ hypotermi

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Johansson; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; hypotermi; anestesisjuksköterska; intraoperativt; prevention; teamarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oplanerad intraoperativ hypotermi är en av de vanligaste komplikationerna till anestesi. Komplikationerna som följer påverkar flertalet av kroppens organsystem och kan skapa ett obehag för patienten. Tidigare studier visar att över 70% av alla patienter kan drabbas av oplanerad intraoperativ hypotermi om inga åtgärder vidtas. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar effektivitet patientsäkerheten? - Från operationssjuksköterskors perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Marisa Alágo; Majny Bohman; [2021]
  Nyckelord :theatre nurse; experiences; efficiency; patient safety; manifest content analysis; perioperative care; operationssjuksköterskor; erfarenheter; effektivitet; patientsäkerhet; manifest kvalitativ innehållsanalys; perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskor har många uppgifter perioperativt att kontrollera samtidigt som det finns ett krav på effektivitet. Tidigare studier visar att effektivitet kan orsaka stress hos operationssjuksköterskor samt att de oroar sig för att pressen kan utgöra ett hot mot patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse av vakenkirurgi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Jenny Adolfsson; Maria Lindskog; [2020]
  Nyckelord :vakenkirurgi; patientupplevelse; intraoperativ omvårdnad; integritet;

  Sammanfattning : INTRODUKTION:Vid vakenkirurgi är patienten vid medvetande under hela eller delar av den intraoperativa fasen. Detta genererar ett stort informationsbehov från patienten och ställer även höga krav på operationssjuksköterskans förmåga att förmedla trygghet. Det teoretiska begreppet integritet används med en induktiv ansats i arbetet. LÄS MER