Sökning: "Intressentmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Intressentmodellen.

 1. 1. Coronakrisen i Allsvenskan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eric Thalin; Jacob Söderström Fowler; [2020]
  Nyckelord :Allsvenskan; Corona; Intressentmodellen; Krishantering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur allsvenska klubbar har påverkats av coronakrisen. Mer konkret handlar det om att analysera hur ekonomin inom klubbarna indirekt påverkas och hur nya strategier tillämpats. LÄS MER

 2. 2. Intäktsredovisning : En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Valentina Hasani; Johan Jarnvik; [2020]
  Nyckelord :Revenue recognition; RFR 2; IFRS 15; K3; limited company financial ratios; dividend; dividend opportunities; stakeholder model; Intäktsredovisning; RFR 2; IFRS 15; K3; aktiebolagens nyckeltal; utdelning; utdelningsmöjligheter; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Intäktsredovisning har länge varit ett omdebatterat problemområde inom redovisning. Under 1990- och 2000-talet utspelades redovisningsskandaler inom intäktsredovisning vilket startade utvecklingen av en ny internationell intäktsstandard. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elin Bergkvist; Abdullahi Mohamed; [2020]
  Nyckelord :CSR; lönsamhet; kvinnor; styrelse; jämställdhet;

  Sammanfattning : Titel: Sambandet mellan företagets sociala ansvarstagande, lönsamhet och andelen kvinnor i styrelsenNivå:  Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  Författare: Elin Bergkvist och Abdullahi Mohamed Handledare: Jan Svanberg Datum: 2020-juni Syfte: I dagens samhälle får företagens hållbarhetsarbete och det sociala ansvarstagandet en alltmer betydande roll. Det leder till att företag måste inkludera sin påverkan på miljön och samhället i beräkningarna istället för att enbart fokusera på vinsten som tidigare var vanligt. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapporter och aktievärde : Värderas frivilliga och lagstadgade hållbarhetsrapporter lika?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Rasmus Clausson; Linus Sjögren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability report; Environmental report; CSR report; Swedish stock market; Market value; Stock value; Principal-agent theory; Stakeholder theory; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin;

  Sammanfattning : En hållbar värld blir mer och mer viktigt för världens befolkning. Det märks inte minst genom ett EU-direktiv från 2014. Direktivet innebär att en del företag i medlemsländerna blir tvingade, genom egna lagar, att upprätta hållbarhetsredovisningar. I Sverige infördes lagen under 2016 och gäller för räkenskapsår som inleds 2017. LÄS MER

 5. 5. Säkringsredovisning : En komparativ studie av IFRS 9 & K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michelle Edgren; Amanda Elofsson; [2020]
  Nyckelord :Hedge accounting; IFRS 9; K3; IAS 39; IFRS for SME; stakeholder model; Säkringsredovisning; IFRS 9; K3; IAS 39; IFRS for SME; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Dagens företag är exponerade för många olika typer av risker, några av dessa är valuta, ränta och råvarupriser. För att skydda sig mot sådana risker kan företag som tillämpar regelverken IFRS alternativt K3 välja att använda sig av säkringsinstrument vilket exempelvis kan vara en valutatermin. LÄS MER