Sökning: "Intressentmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet Intressentmodellen.

 1. 1. Socialt ansvarstagande i den svenska modebranschen - En komparativ studie av företag i varierande storlek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Majken Lindgren; Victoria Morrison; [2021-12-02]
  Nyckelord :Modebranschen; Corporate Social Responsibility; Aktiviteter; Praktisera; Employer Branding; Intressentmodellen; Etik; Kommunikation;

  Sammanfattning : På grund av medial kritik som riktats mot modebranschen har det blivit en självklarhet för många företag inom branschen att implementera Corporate Social Responsibility (CSR). CSR är ett frivilligt ansvarstagande som saknar tydliga riktlinjer, vilket skapat skillnader i hur CSR praktiseras inom företag. LÄS MER

 2. 2. Aktiekapitalets betydelse : - En studie om intressenternas attityder gällande sänkt lagkrav på aktiekapital

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Maja Olsson; Malin Svahn; [2021]
  Nyckelord :Stakeholder theory; Stakeholder model; Share capital; Responsibility breakthrough; Intressentteorin; Intressentmodellen; Aktiekapital; Ansvarsgenombrott;

  Sammanfattning : According to the Government of Sweden, limited companies are the most advantageous form of company. A limited company must by Swedish law have a start-up capital that is not allowed to be taken out of the company. In 2010, the limit for share capital in private limited companies was lowered from SEK 100 000 to SEK 50 000. LÄS MER

 3. 3. Vilka företag väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar efterfrågan av frivillig revision sedan avskaffandet av revisionsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elias Jonsson; Hanna Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :frivillig revision; revisionsplikt; intressentmodellen; agentteorin; små aktiebolag; företagskaraktäristikan;

  Sammanfattning : År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige. Detta innebar att dessa företag fick möjlighet att välja att ha en revisor eller inte. LÄS MER

 4. 4. De gröna syndernas bekännelse : En kvalitativ innehållsanalys av svenska börsnoterade företags hållbarhetsrapporter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sarah Bloch; Fredrika Carlson; Tomas Persson; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; lagstadgad hållbarhetsredovisning; social redovisning; hållbarhet; CSR; ÅRL; legitimitetsteori; intressentmodellen; miljöredovisning; Inetrnational Accounting Standards Bord; föreställningsram.;

  Sammanfattning : During the last decades sustainability reporting has got a higher priority for companies to consider. Stakeholder's requirements have increased on companies due to sustainability. Standards and laws are developed to secure the information that companies report is enough, transparent and correct. LÄS MER

 5. 5. Lönsamt hållbarhetsarbete? : en studie om hur CSR-arbete påverkar svenska företags finansiella lönsamhet på kort sikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Amanda Fors; Izabella Edlund; [2021]
  Nyckelord :ESG; Hållbarhet; CSR; ROA; Vinstmarginal; Intressentmodellen; Resursbaserad teori;

  Sammanfattning : De senaste åren har hållbart företagande blivit ett större fokus både bland företag och konsumenter. Med hållbart företagande innebär det att företag tar företagsansvar (CSR) genom att spara på egna resurser och minska sin negativa miljöpåverkan. LÄS MER