Sökning: "Intressentteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet Intressentteorin.

 1. 1. Determinanter bakom anställda och lokalsamhällens grad av inflytande i onoterade svenska bolags hållbarhetsupplysningar: En kvantitativ studie om onoterade svenska bolags intressentupplysningar i en reglerad och frivillig rapporteringskontext mellan år 2018-2021

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Filip Malmberg; [2023-08-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Intressentupplysningar; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; GRI; Anställda; Lokalsamhällen; CSR; CSRD; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering har länge varit ett omdiskuterat område med stor variation mellan reglerad och frivillig rapportering, vilket har medfört en försämrad jämförbarhet mellan bolag. Forskning kring hållbarhetsrapportering i noterade bolag har fångat upp ett flertal samband men det råder en avsaknad av forskning kring onoterade bolag. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan ESG-betyg och finansiell prestation på tillväxtmarknader : Financial slack – en moderator?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Samuel Andersson; Viktor Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :ESG-score; E-score; S-score; G-score; financial performance; financial slack; stakeholder theory; emerging markets; ESG-betyg; E-betyg; S-betyg; G-betyg; finansiell prestation; financial slack; intressentteorin; tillväxtmarknader;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att hållbarhet blir allt viktigare, erhåller företagen en betydelsefull roll i arbetet för ett hållbart samhälle. Vilket medfört ett stort intresse för hur ESG-betyget påverkar de finansiella aspekterna av verksamheten i både företagsvärlden och den akademiska världen. LÄS MER

 3. 3. Investeringar i namnrättigheter för arenor : En studie om hur företag motiverar och resonerar kring namnrättsinvesteringar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Erik Cajnerud; Julius Forsberg; [2023]
  Nyckelord :Stadium naming rights; intangible investment; market investment; investment process; investment decision; stakeholder theory; Namnrättigheter; immateriella investeringar; marknadsinvesteringar; investeringsprocess; investeringsbeslut; intressentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Investeringar i namnrättigheter för en arena eller idrottsanläggning kan definieras som en transaktion där pengar byter ägare för att säkra rätten att namnge en idrottsanläggning. Denna typ av investering har under de senaste decennierna ökat dramatiskt. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapporten: Tillräcklig eller bristfällig? : En kvalitativ studie om hållbarhetsrapportens tillräcklighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Karlsson; Moa Johnsson; [2023]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Global Reporting Initiative GRI ; Corporate Social Responsibility CSR ; Triple Bottom Line TBL ; Årsredovisningslag ÅRL ; Legitimitetsteorin; Intressentteorin.;

  Sammanfattning : Thinking sustainably is becoming increasingly important among companies. Today, there are demands from both stakeholders and the law to conduct sustainable operations. Companies have a social and ethical responsibility to achieve competitive advantage and a good corporate reputation. LÄS MER

 5. 5. Kan fast fashion bli hållbart? : en studie om samhällsstrukturers påverkan på omställningen mot en hållbar klädindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Anna Kivelä; Linnéa Thoresson; [2023]
  Nyckelord :Klädindustri; hållbar utveckling; cirkulära affärsmodeller; intressenter; strukturer; Clothing industry; sustainable development; circular business models; stakeholders; structures;

  Sammanfattning : Klädindustrin är en av de produktionsgrenar som orsakar störst utsläpp och föroreningar i världen, vilket påverkar såväl de miljömässiga som sociala aspekterna. Omställningen inom denna bransch är därmed viktig för att framtida generationer och naturen inte ska behöva betala för den överkonsumtion som sker i världen idag. LÄS MER