Sökning: "Intressepolitik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Intressepolitik.

  1. 1. I väntan på en våg - En studie om policyprocessen kring nationella riktlinjer för epilepsi

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Kajsa Samuelsson; [2019-03-19]
    Nyckelord :Policyprocess; Policyströmmar; Policyfönster; Styrmedel; Nationella riktlinjer; Intressepolitik; Epilepsi;

    Sammanfattning : Denna studie handlar om policyprocessen och policyskapares arbete med att få igenompolicyförslag. Studien behandlar styrmedel i form av nationella riktlinjer. Vad som undersöks ärintressepolitiken på riksdagsnivå, för att få nationella riktlinjer för den neurologiska sjukdomen epilepsi. LÄS MER