Sökning: "Intrinsic belief"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Intrinsic belief.

 1. 1. The factors influencing students’ career choices towards the accounting profession in Sweden

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Noela Yenge Massa; Per Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Accounting profession; shortage of labour; students’ beliefs; Theory of Reasoned Action TRA ;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aimed at investigating students’ beliefs influencing their personal attitudes and subjective norms not to choose the accounting profession by using the simplified Theory of Reasoned Action (TRA) model. Theoretical framework – This study used the simplified TRA model to investigate the beliefs that influence students not to choose the accounting profession. LÄS MER

 2. 2. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Björn Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

  Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

 3. 3. (wh)Y Should They Care? : What motivates generation Y to accept a job at an organization with a harmed reputation?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Stina Erlands; Elin Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; motivation factors; harmed reputation; employer branding;

  Sammanfattning : With this study, the authors will examine what generation Y values the highest when applying, and accepting, a job. The study will also examine if this is something that changes if the organization has a harmed reputation. LÄS MER

 4. 4. Economic Growth in the UN Post-2015 Development Agenda: A Critical Analysis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helena Hedström; [2016]
  Nyckelord :economic growth; sustainable development; United Nations; post-2015; Agenda 2030; decoupling;

  Sammanfattning : This study examines how economic growth is framed in the UN post-2015 development agenda, which is centered on the Sustainable Development Goals. It uses a transdisciplinary approach combining Ecological Economics and Critical Theory. LÄS MER

 5. 5. How do Companies Reward their Employees

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Avd.)

  Författare :Samuel Cudjoe; [2012]
  Nyckelord :Axiological; Extrinsic; Intrinsic; Methodology; Methodological assumption; Methodological triangulation; Ontological assumption; Paradigm; Positivism; Qualitative; Quantitative; Research design; Sampling frame; Sample size; Unit of analysis;

  Sammanfattning : This study is unique considering the location (Africa) and the industrial setting (Gold Mining) from which the research was studied as reward systems had mostly been studied in the North-American and European settings. Thus, the study  considered  rewards from the perspective of the African and its natural resource industries such as the gold mining industry. LÄS MER