Sökning: "Intrusion Detection systems"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Intrusion Detection systems.

 1. 1. Machine learning and system administration : A structured literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Karl Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Intrusion Detection systems; IDS; Machine Learning; Anti-virus; Anti-malware; malware;

  Sammanfattning : Denna literaturöversikt går igenom två olika system inom IT-säkerhet och hur de fungerar tillsammans med maskinlärningstekniker till en relativt ytlig nivå.Syftet med denna rapport är att kunna sammanfatta dessa system och se hur de kan hjälpa med en systemadministratörs uppgifter, hur det kan användas för automatisera och vad för positiva och negativa förändringar det kan ha på en infrastruktur. LÄS MER

 2. 2. A Study of Intrusion detection on PROFINET Network by Improving SNORT

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Cyril Kurukkankunnel Joy; Sherjin Dan Thomas; [2020]
  Nyckelord :Snort; Profinet;

  Sammanfattning : This report is a result of master thesis in network forensics at Halmstad University during spring term 2018. Industrial engineers are becoming aware of the importance of network security. In today's industrial system, attacks on industrial control system are becoming more commonplace. LÄS MER

 3. 3. Intrångsdetektering på CAN bus data : En studie för likvärdig jämförelse av metoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Pontus Hedman; Vasilios Skepetzis; [2020]
  Nyckelord :CUSUM; random Forests; CAN Bus; anomaly detection; change point detection; machine learning; outlier detection; intrusion detection system; CUSUM; random forests; CAN Bus; anomaly detection; change point detection; machine learning; outlier detection; intrusion detection system;

  Sammanfattning : Utförda hacker-attacker på moderna fordon belyser ett behov av snabb detektering av hot inom denna miljö, särskilt när det förekommer en trend inom denna industri där moderna fordon idag kan klassas som IoT-enheter. Det förekommer kända fall av attacker där en angripare förmår stoppa fordon i drift, eller ta bromsar ur funktion, och detta har påvisats ske fjärrstyrt. LÄS MER

 4. 4. Industrial Internet of Things : En analys av hot och sårbarheter i industriella verksamheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Daniel Johnsson; Lina Krohn; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Industrial Internet of Things; SCADA; Industrial Control Systems;

  Sammanfattning : Today the digital evolution is progressing rapidly. This entails both pros and cons concerning the security of devices. Despite the evolution, security has been left in the dark. This results in threats and vulnerabilities in devices, which could potentially be used by a hacker with the purpose of exploiting information. LÄS MER

 5. 5. Analyzing Radial Basis Function Neural Networks for predicting anomalies in Intrusion Detection Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sai Shyamsunder Kamat; [2019]
  Nyckelord :anomaly; cyber security; evaluation; machine learning; radial basis function; random forest classifier; supervised learning; anomali; cybersäkerhet; utvärdering; maskininlärning; radialbaserad funktion; slumpmässig skogsklassificering; övervakad inlärning;

  Sammanfattning : In the 21st century, information is the new currency. With the omnipresence of devices connected to the internet, humanity can instantly avail any information. However, there are certain are cybercrime groups which steal the information. LÄS MER