Sökning: "Invandrare identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Invandrare identitet.

 1. 1. ”Sa jag nånting grammatiskt fel eller ser de att jag inte är straight?” Vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Agnes Lanker; [2021-06-18]
  Nyckelord :cis-heteronormativitet; flerspråkighet; hbtq; omonationalism; könsidentitet; queer; sexualitet; sfi; svenska som andraspråk; vuxenutbildning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fyra vuxna hbtq-personers erfarenheter av att lära sig svenska som andraspråk, inom och utanför det formella utbildningssystemet i Sverige. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer och analyserades tematiskt utifrån queerteoretiska och intersektionella perspektiv på andraspråksutveckling och identitet. LÄS MER

 2. 2. Jedna si jedina : En kvalitativ intervjustudie om kollektiv bosniakisk identitet, antagonism och skolgång i Sverige efter de jugoslaviska krigen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Andersson; [2021]
  Nyckelord :Bosnia Herzegovina; Yugoslavia; use of history; collective memory; collective identity; Sweden; second generation immigrants; antagonism; Bosnien Hercegovina; Jugoslavien; historiebruk; kollektivt minne; kollektiv identitet; Sverige; andra generationens invandrare; antagonism;

  Sammanfattning : This study is a qualitative interview study that examines antagonism, identity and collective memory among second generation immigrants from Bosnia & Herzegovina. The study is based on an existential history use-perspective and social constructivist socialization theory. LÄS MER

 3. 3. Främling i mitt egna land : En kvalitativ studie om identitetsskapandet hos andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hedil Kazem; Cucovic Maida; [2021]
  Nyckelord :Attributiontheory; Belonging; Cultural identity; Ethnic identity; Globalization; Second generation immigrants; Andra generationens invandrare; Attributionsteorin; Etnisk identitet; Globalisering; Kulturell identitet; Tillhörighet;

  Sammanfattning : Socialt arbete inkluderar ofta individer som på något sätt lever utanför det normativa samhället. Fall som berör perosner med utländsk bakgrund kan ofta missförstås eftersom den Eurocentriska ideologin inte alltid är rådande för alla. LÄS MER

 4. 4. På väg till det förlovade landet. : En kvalitativ undersökning av polska och fransktalande invandrares etablering på arbetsmarknaden i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Bénédicte Michel Dahl; Agata Trzeciakiewicz; [2021]
  Nyckelord :nätverk; kapital; invandring; etablering; utbildning;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att undersöka hur fransktalande och polska invandrare har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. De områden som rör våra forskningsfrågor är nätverk, utbildning och varför våra informanter valde att flytta till Sverige. LÄS MER

 5. 5. “Hon pratar som en svensk, en assimilerad invandrare” : En kvalitativ studie om kvinnors identitet i förorter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emma Noura; Zeyneb Bekir; [2020]
  Nyckelord :Exclusion; us-and-them; stigma; suburbs; identities; women; Utanförskap; exkludering; vi-och-dem; stigmatisering; förhållningssätt till stigmatisering; förort;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnors identitet i förorter Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur kvinnor i förorten utformar identiteter i spänningsfältet mellan olika identitetserbjudanden och hur kvinnor förhåller sig till dessa identitetserbjudanden. Metod: En kvalitativ studie har genomförts utifrån fokusgruppsintervjuer där vi har lyssnat på respondenternas personliga upplevelser. LÄS MER