Sökning: "Invandring"

Visar resultat 1 - 5 av 323 uppsatser innehållade ordet Invandring.

 1. 1. "Alla invandrare borde HIV-testas" : En språklig diskursanalys av invandrares beskrivning i Trollhättans Tidning/ttela

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Joakim Hedlund; Alireza Ranji; [2020]
  Nyckelord :Diskursanalys; språkbruk; tidningsartiklar; invandrare; diskriminering; Discourse analysis; language; news paper articles; immigrants; discrimination;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt med vilket språkbruk samt i vilka diskurser invandrare framställs i Trollhättans lokala tidning åren 1969, 1991 och 2015. Materialinsamlingen tog sin utgångspunkt i ord och fraser som relaterade till invandrare och invandring för att sedan kategoriseras in i olika teman. LÄS MER

 2. 2. Gestaltning av invandrare i svenska dagstidningar inför riksdagsvalen                               – : Rapportering en vecka innan valet 2010 och 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Shamal Ghalandari; [2020]
  Nyckelord :Gestaltning; framing theory; invandring och media;

  Sammanfattning : Distrust of the media's reporting on immigration is a topic that has emerged in recent times, and the topic gets even hotter as Sweden has recently experienced an increase in immigration in recent times (and perhaps most specifically in the fall of 2015). On the one hand, some argue that the media gives an exaggerated positive image of immigration while on the other hand the media claims an exaggerated negative image of immigration, this study intends to provide empirical evidence because I believe it is lacking. LÄS MER

 3. 3. EU:s image i läroböcker : Hur EU framställs i två läromedel för Samhällskunskap 1,2 och 3 på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Maria Vestman; [2020]
  Nyckelord :EU; Läroböcker; Samhällskunskap; Textanalys;

  Sammanfattning : Målet med den här studien är att utforska hur EU kan framställas i läroböcker för samhällskunskap. Studien fokuserar på tolkning av text och bild genom att använda polity-, policy- och politicsdimensionerna som en teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 4. 4. Kanada och Sverige En jämförelse av integrationssystemen i länderna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Alkestrand; Oliver Bota; [2020]
  Nyckelord :Invandring; integration; Sverige; Kanada; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför Sverige och Kanadas integrationssystem och de förutsättningar som finns i länderna. Frågeställningen fokuserar på vilka faktorer som kan tänkas påverka utfallet av integrationssystemen, till exempel hur språkundervisning hanteras, hur det ser ut på arbetsmarknaden och vilka krav som ställs på invandrare. LÄS MER

 5. 5. Vänsterpartiets integrationspolitik : En idéanalytisk redogörelse av hur integration och invandring formuleras officiellt av Vänsterpartiet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Kragnert Bartholf; [2020]
  Nyckelord :Invandring; integration; islam; Vänsterpartiet; jämställdhet;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to describe in what ways integration is being described from The Swedish Left party. The methods to do so is by using a model for analyzing ideas expressed through legislation bills and by observing the parties’ official communication. LÄS MER