Sökning: "Inventory reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden Inventory reduction.

 1. 1. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 2. 2. Lokalt klimatarbete med ett konsumtionsbaserat perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Agnes Werner; [2021]
  Nyckelord :Lokalt klimatarbete; konsumtionsbaserad; konsumtionsbaserad utsläppsinventering; kommuner; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Local governments (LG) have been given a key role in the work of reducing greenhouse gas (GHG) emissions. To find the local drivers of GHG emission LG can develop an inventory that accounts for all the emissions associated with the municipality. LÄS MER

 3. 3. Gallring av skadade tallbestånd : skadornas inverka samt gallringens möjlighet att minska skadenivån

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Adam Pettersson; [2021]
  Nyckelord :älgbetesskador; skademinimering; timmerkvalitet; beståndsinventering;

  Sammanfattning : Älgskador på tall orsakar ekonomiska problem i skogsbruket som tillväxtförluster och kvalitetsnedsättning på såväl rundvirke som sågad vara. Hur stor påverkan de kvalitetsnedsättande skadorna har för timret är dock inte klarlagt. LÄS MER

 4. 4. Imagery rescripting som behandling vid Obsessive-Compulsive Disorder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Andersson; Peter Olsson; [2021]
  Nyckelord :Imagery rescripting; Obsessive-Compulsive Disorder; OCD; Social Sciences;

  Sammanfattning : magery rescripting (ImRs) som behandling för tvångsproblematik (OCD),är en relativt outforskad intervention jämfört med Exponering med responsprevention (ERP), som baserat på omfattande forskning är den gyllene standardpsykoterapin för OCD. Emellertid har nya rön från mindre studier visat att ImRs är en lovande behandlingsmodell för tvångsproblematikliksom för andra diagnoser som hälsoångest, social fobi med flera enligt tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Deligate’s role and impact in the food system : a case study of a Swedish company’s multifaceted approach to tackle avoidable food waste in the retail sector

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Chelsea Hoegberg; Amanda Olsson; [2021]
  Nyckelord :circularity broker; consumer behavior; consumer engagement; food system; food waste; price reduction; retail sector;

  Sammanfattning : Food waste is occurring at all stages of the food supply chain and leading to environmental, economic, and social costs and injustices. While some actors are responsible for greater degrees of waste, every actor is being called upon to take action. LÄS MER