Sökning: "Investeringsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Investeringsanalys.

 1. 1. A Cluster Analysis of Stocks to Define an Investment Strategy

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sarah Bjärkby; Sofia Grägg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibilities of creating an investment strategy by performing a cluster analysis on stock returns. This to provide a diversified portfolio, which has multiple advantages, for instance that the risk of the investment decreases. LÄS MER

 2. 2. Solcellssystem med åtgärder för ökad egenanvändning av solel i fastigheter : Investeringsanalys av solcellssystem åt Rikshem AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Simonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rikshem AB is one of the leading private housing corporations in Sweden with an annual revenue of 2.8 billion. The company own close to 500 real estate properties with leasable area of 2.3 million square meters, mostly in larger cities from southern to northern Sweden. LÄS MER

 3. 3. Crowdfunding som investeringsalternativ : En investeringsanalys om potentiella investerares beslutsfattande inom equity- och debt baserad crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jana Shawkat; Nathalie Friskytt; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; Equity based crowdfunding; Debt based crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Central path; Peripheral path; Potential investors; Crowdfunding; Equity baserad crowdfunding; Debt baserad crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Centrala vägen; Perifera vägen; Potentiella investerare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att analysera equity- och debt baserad crowdfunding i förhållande till studiens primära teori om elaboration likelihood model (ELM) och hur dess variabler påverkar potentiella investerares investeringsbedömningar. Informationsasymmetri och behavioral finance har inkluderats i studien som två kompletterande delteorier. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhetsanalys av biomassafokuserad skötsel för contortatall : en ekonomisk analys av olika skötselstrategier

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Gunnar Boglind; Karin Gyllengahm; [2018]
  Nyckelord :Heureka; investeringsanalys; nettonuvärde; Pinus contorta; PlanVis; investment analysis; net present value; PlanWise;

  Sammanfattning : Contortatallens areal uppgår idag till 650 000 hektar i Sverige efter en storskalig etablering av trädslaget under 1970-talet. Trädslaget har en större volymproduktion än den inhemska tallen (Pinus sylvestris) och tidigare studier av Arshadi et. LÄS MER

 5. 5. Att få bukt med investerares magkänsla : En kvalitativ studie om hur ett formellt analysverktyg påverkar investeringsanalyser och entreprenörs-team inom venture capital

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Thomas Murvall; Olle Reichard; [2018]
  Nyckelord :Start-up; venture capital; team; analysis; team development; investment analysis; Start-up; venture capital; team; analysmetod; teamutveckling; investeringsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett avgörande moment för nygrundade start-ups är processen att få in externt kapital för att kunna finansiera sin verksamhet. Ofta erbjuds lösningen genom venture capital-bolag vars uppgift är att utvärdera start-ups och därefter investera i de som bedöms ha god framgångspotential. LÄS MER