Sökning: "Investeringsbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Investeringsbedömning.

 1. 1. Investeringsbedömning av automatiseringsinvesteringar : En kvalitativ studie inom svensk tillverkningsindustri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mattias Eriksson; Arvid Roth; [2020]
  Nyckelord :Automation; Automation Investments; Investment assessment; Investments; Strategic investment; Manufacturing industry.; Automatisering; Automatiseringsinvesteringar; Investeringsbedömning; Investeringar; Strategiska investeringar; Tillverkande företag.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Automatisering inom tillverkande företag är en pågående trend som spåsfortsätta framöver. Automatisering kan beskrivas som att mänskliga arbetsuppgifterersätts med maskinella enheter, det förekommer även olika nivåer av automatisering. LÄS MER

 2. 2. Robotic process automation yay or nay : - Framtagandet av en utvärderingsmodell för RPA-investeringar i administrativa funktioner

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Stina Petersson; Fyhr Ebba; [2020]
  Nyckelord :robotisering; automatisering; digitalisering; robotics; robotic process automation; RPA; investeringsbedömning; kalkylering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Södra Skogsägarna ekonomisk förening genomförde 2018 en implementering av en robot på deras huvudkontor med syfte att skapa kunskap om Robotic Process Automation (RPA) samt reducera repetitiva administrativa arbetsuppgifter. Detta för att på lång sikt skapa effektivitet samt nå ökad personaltrivsel på grund av att de anställda, efter implementering, utför mer värdefulla och kvalificerade arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. Ideella föreningars anpassning av ekonomistyrningsverktyg : En komparativ flerfallsstudie på golfklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexander Bång; Arvid Roth; Eriksson Mattias; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Golf Clubs; Management control; Budgeting; Investment analysis; Financing; Ideella föreningar; Golfklubbar; Ekonomistyrning; Budgetering; Investeringsbedömning; Finansiering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av landets golfklubbar drivs som ideella föreningar där syftet är att främja medlemmarnas gemensamma intresse. Ekonomin kan trots det ideella syftet ses som en viktig beståndsdel för ideella föreningar. Där regelbundna uppföljningar är att föredra för att undvika en sämre ekonomisk situation. LÄS MER

 4. 4. En grönare investeringsbedömning : En fallstudie om Södra Skogsägarnas hållbara investeringsbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefin Johansson; Ida Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Investments; sustainable investments; the investment process; investment appraisal; integrating sustainability; Investeringar; hållbara investeringar; investeringsprocessen; investeringsbedömning; integrera hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Studien har sin utgångspunkt i ett praktisk problem på Södra Skogsägarna angående en upplevd svårighet att bedöma hållbara investeringar. Att göra investeringar med hållbarhetshänsyn har blivit allt vanligare vilket kan bero på den ökade uppmärksamheten kring ämnet. LÄS MER

 5. 5. Vad påverkar lönsamhet i nybyggnation? : En fallstudie av studentbostäder i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Sievert; Anton Engdahl; Anthony Rafael; [2019]
  Nyckelord :Capital budgeting; risk analysis; profitablility; student accommodation.; investeringsbedömning; riskanalys; lönsamhet; studentbostad;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Många universitetsorter i Sverige lider av bostadsbrist gällande studentbostäder och utöver detta tycker många fastighetsbolag att det är problematiskt att generera lönsamhet i studentbostadsprojekt. Detta är en studie som undersöker ”problemet” med studentbostäder. LÄS MER