Sökning: "Investeringsbeslutsmodell"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Investeringsbeslutsmodell.

 1. 1. Framtagande av en investerings- beslutsmodell för mindre tjänsteföretag

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elena Hallin; Rimon Khames; [2013]
  Nyckelord :Investment decision model; investment decisions; strategy; service com-panies; investment appraisal; Investeringsbeslutsmodell; investeringsbeslut; strategi; tjänsteföretag; investeringsbedömning;

  Sammanfattning : Problems:How would a decision model that takes into account more aspects and dimensions than just the financial aspect look for smaller service compa-nies? What aspects are important to consider in such a decision model?Purpose:The purpose of this master thesis is to develop a decision model based on previous research, to improve decision making in smaller service com-panies – by considering perspectives that traditional investment calcula-tions ignore.Method:The study was qualitative and was based on both primary and secondary data. LÄS MER

 2. 2. Investeringsbeslut i mindre och medelstora företag : -Utformning och utvärdering av en flerdimensionell beslutsmodell

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Susanne Kalenius; Julia Svensson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitet, Ekonomistyrning, 4FE02E, VT 2010 Författare: Susanne Kalénius och Julia Svensson Handledare: Fredrik Karlsson Titel: Investeringsbeslut i mindre och medelstora företag – Utformning och utvärdering av en flerdimensionell beslutsmodell Bakgrund och problem: Omvärldsförändringar såsom snabbare teknikutveckling, ökat fokus på kompetensutveckling samt ökad betydelse av kundvärde och kvalitet har gjort att företags investeringsbeslut har blivit mer komplicerade. Investeringsbedömning har stor betydelse för företaget och innebär identifiering, utvärdering och val mellan olika investeringsalternativ. LÄS MER