Sökning: "Investeringskalkyl"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet Investeringskalkyl.

 1. 1. Diffusion of Condominiums : Case of Dalénum

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Jonathan Boza; Seth Mandoki; [2020]
  Nyckelord :Condominiums; Cooperative Apartments; Form of Tenure; Dalénum; Ägarlägenheter; Bostadsrätter; Upplåtelseform; Dalénum;

  Sammanfattning : This master thesis addresses the latest form of tenure in Sweden. More specifically we have investigated condominiums from a completed major project in Stockholm, including stakeholders as Developer, Bank, Insurer, Legislator, and the Owners of Condominiums. LÄS MER

 2. 2. Energikartläggning av Hjoggböleskolan : med investeringskalkyl för installation av bergvärmepump

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Martin Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Energiteknik; Energi; Energikartläggning; Bergvärmepump; Investeringskalkyl;

  Sammanfattning : In this work, an energy survey has been carried out at Hjoggböleskolan and an investment calculation for an installation of a geothermal heat pump at the same school on behalf of Skellefteå Municipality. The energy survey carried out was done based on information from existing drawings given by Skellefteå Municipality and site visits to the school. LÄS MER

 3. 3. Co-living Real Estate in Sweden: A new investment opportunity

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Louise Melander; [2020]
  Nyckelord :Co-living; Real Estate Investments; Rental Housing; Flexibility; Sustainability; Co-living; Fastighetsinvesteringar; Hyresbostäder; Flexibilitet; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Co-living is a new modern tenure form that has emerged due to the current critical state of the Swedish residential housing market in larger cities, such as Stockholm. Moreover, the climate crisis has called for more sustainable solutions. The concept of sharing space is aligned with this ambition and is perceived as a sustainable way of living. LÄS MER

 4. 4. Sammankoppling av fjärrvärmenät : Transiteringsledning mellan Borlänge, Ornäs och Torsång

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Karolina Gilén; Arvid Haglund; [2019]
  Nyckelord :sammankoppling av fjärrvärmenät; transiteringsledning; dimensionering; nuvärdeskalkyl;

  Sammanfattning : Borlänge Energi, BE, owns small district heating, DH, networks in Ornäs and Torsång outside Borlänge, these have high operating costs that are not weighed up by the revenue they make, due to this BE makes a yearly loss on them. Because of this BE wants to connect the small DH networks with the main DH network in Borlänge where the production costs are lower. LÄS MER

 5. 5. Effekten av att investera i automatiska processer i ett företag : En fallstudie på Direktlaminat AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Mikael Edberg; Henrik Borg; [2019]
  Nyckelord :Automation; lean; SMF; investering; investeringskalkyl; LCC; kompetens; ekonomi; ergonomi; effektivitet; flexibilitet;

  Sammanfattning : Automation är ett begrepp som präglar industrin allt mer på senare tid. Det skapar stora utmaningar för små och medelstora företag (SMF) att utnyttja de teknologiska medel som finns för att kunna vara konkurrenskraftiga i dagens marknad. Många områden berörs som är förknippat med automation eftersom det är ett multivariabelt system. LÄS MER