Sökning: "Investeringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Investeringsprocess.

 1. 1. Faktorer som påverkar investeringsprocessen : - En komparativ fallstudie om de främsta faktorerna som påverkar investeringsprocessen i svenska kommunägda bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Persson; Sally Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Investment process; factors affecting the investment process; municipalhousing company; public good; investments in real estate; Investeringsprocess; faktorer som påverkar investeringsprocessen; kommunägda bostadsbolag; allmännytta; fastighetsinvestering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Investeringar i företag och samhälle bidrar till en ökad BNPtillväxt därför är det av betydande vikt att identifiera investeringsbegreppet. Investeringar är även avgörande för ett företags framtida överlevnad därav är det viktigt att förstå investeringsprocessen och vilka faktorer som påverkar den. LÄS MER

 2. 2. Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare : En kvalitativ studie om analytikernas medverkan och dess betydelse för investeringsunderlaget

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Tom Karlsson; Erik Kroon; [2019]
  Nyckelord :investment meeting; analysts; fund managers; investment base; face - to - face; investment philosophy; investment process; ensure; interweave; information; investeringsmöte; analytiker; fondförvaltare; investeringsunderlag; face - to - face; investeringsfilosofi; investeringsprocess; säkerställa; sammanväva; information;

  Sammanfattning : Investeringsmötet mellan analytiker och fondförvaltare har tidigare fått alldeles för lite ögon på sig. Att analytiker medverkar på investeringsmöten med fondförvaltare kan ses som paradoxalt eftersom det finns mängder av information att erhålla från andra håll. LÄS MER

 3. 3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID INDUSTRIELLA INVESTERINGAR FÖR ATT NÅ HÖG TILLGÄNLIGHET I SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Erik Dollerup; Emil Byström; [2018]
  Nyckelord :OEE; AVAILABILITY; QUALITY; MANUFACTURING; INVESTMENTS; PAYBACK; OEE; TILLGÄNGLIGHET; KVALITET; TILLVERKNING; PRODUKTIONSINVESTERINGAR; PRODUKTION; INVESETERING;

  Sammanfattning : AGES Hörle är ett industriföretag som tillverkar och bearbetar metallprodukter mot bland annat fordonsindustrin. Företaget i fråga och industrin i sin helhet, går idag på högvarv till följd av den rådande högkonjunkturen. Detta har bidragit till att mängden investeringar inom industrin ligger på rekordnivåer. LÄS MER

 4. 4. Manliga och Kvinnliga Riskkapitalister! Finns det skillnader?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Helia Tehranchi; George Dawli; [2018]
  Nyckelord :Riskkapital; Riskkapitalist; Investeringar; Könsskillnader;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which factors affect male and female Venture Capitalists. Furthermore, this study aims to provide support for venture capitalists, entrepreneurs and interested researchers seeking greater knowledge about venture capitalist’s investment process. LÄS MER

 5. 5. Investeringsprocessen i småföretag : En studie om investeringsbeslutfattande i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dayhana Marquez; Malin Larsson; [2017]
  Nyckelord :Behavioural Finance; investment decision-making process; capital budgeting decision tools; covariance analysis; rationality; bounded rationality.; Behavioural Finance; investering; investeringsprocess; investeringskalkyl; kovariansanalys; rationalitet; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Investeringar är grunden i ett företag och därmed är investeringsprocessen ett intressant fenomen att titta närmare på. Efter att ha studerat litteratur och tidigare forskning, som tar upp problematiken i investeringsprocessen, framkom att beslutsfattarens roll är en väsentlig del vid investeringsprocessen. LÄS MER