Sökning: "Investeringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Investeringsprocess.

 1. 1. Artificiell Intelligens : - Skatteverkets och Försäkringskassan investeringsprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; IT-investering; motiv; risk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet - controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT20, 4FE18E. Titel: Artificiell Intelligens – Skatteverkets och Försäkringskassans investeringsprocess Författare: Linn Duàn och Lisa StrömvallExaminator: Elin Funck Handledare: Eva Wittbom Inledning & Problematisering: Artificiell intelligens (AI) uppkom redan på 1950-talet men det har först under tidiga 2000-talet kommit att bli ett aktuellt ämne på grund av att organisationerna har mognat beträffande de organisatoriska lösningarna som medför att en teknologi som AI kan utnyttjas. LÄS MER

 2. 2. Venture Capital - Investeringsprocessen i ett startup : En undersökning av investeringsprocessen och de viktigaste urvalskriterierna när ett venture capital bolag investerar i ett startup

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Carl Gustav Pfeiffer; Linnea Sehlberg; [2020]
  Nyckelord :venture capital; portfolio company; startup; investment process; investment criteria; post-investment; exit; venture capital; portföljbolag; startup; investeringsprocess; investeringskriterier; post-investment; exit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nya bolag är en viktig del i ett lands ekonomiska kretslopp. Det är där nya arbetsplatser, innovation och tillväxt skapas. Nya och unga företag kallas ofta för startup-bolag och startas av en eller flera grundare. En viktig källa för finansiering av dessa företag är s. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om investeringsprocessen i svenska franchiseföretag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Horgen; Josef Westling; [2020]
  Nyckelord :Franchises; Franchise; Investment; Investment process; Franchiseföretag; Franchise; Investering; Investeringsprocess;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the investment process within Swedish franchises. Furthermore, the study aims to investigate the franchisees participation in the investment process. LÄS MER

 4. 4. Exekveringstid för materiella investeringar : En studie om tiden mellan beslut och order

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Karl Arvidsson; Magnus Sternbåge; [2020]
  Nyckelord :Execution time; Investment; Investment process; Factors; Explanations; Exekveringstid; Investeringar; Investeringsprocess; Faktorer; Förklaringar;

  Sammanfattning : Titel: Exekveringstid för materiella investeringar Kurs: Examensarbetet i ekonomistyrning och redovisning, 15hp, HT2019, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet Författare: Karl Arvidsson och Magnus Sternbåge Handledare: Petter Boye Bakgrund: De senaste åren har investeringar blivit mer komplexa vilket har medfört att företag har ökat fokus på investeringsprocessen. Inom finansavdelningen på Complete Vehicle upplever man att det finns problem då investeringar tar lång tid att exekveras. LÄS MER

 5. 5. Påverkande faktorer vid initiativ till nya investeringar och valet av kalkylmetod : En komparativ flerfallstudie av sexton svenska elnätsföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Munira Mohamed Ibrahim; Matilda Värnlund; Susanna Zetterström; [2020]
  Nyckelord :kalkylmetoder; NPV-metod; PB-metod; IRR-metod; för och efterkalkyl; kalkylmetodspraxis; investeringar; investeringsprocess; finansiella faktorer; icke-finansiella faktorer; infrastruktur; elnät;

  Sammanfattning : Titel: Påverkande faktorer vid initiativ till nya investeringar och valet av kalkylmetod - En komparativ flerfallstudie av sexton svenska elnätsföretag Bakgrund och problemdiskussion: Tillväxten i samhället och förändrade behov har lett till högre krav på svenska elnätsföretag och elnätet. Det befintliga elnätet är en stor del av Sveriges infrastruktur och kräver underhåll och reparation, samtidigt som det behöver anpassas till nya tekniska lösningar för att ställa om till helt förnybar energi. LÄS MER