Sökning: "Investment Savings Account"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Investment Savings Account.

 1. 1. Investeringssparkontot - Effekterna av schablonbeskattning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Leckborn; Mikael Kihlberg; [2022-02-28]
  Nyckelord :Investment Savings Account; taxation; simulation brokerage account;

  Sammanfattning : In January 2012 the Swedish Government implemented the Investment Savings Account. There are now three different types of accounts, with different taxation rules, in which private investors can buy assets in. LÄS MER

 2. 2. Investeringssparkontots inverkan på det privata sparandet : En studie om en ny sparform kan leda till förändrade transaktionskostnader

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :David Ewaldsson; Tobias Magnsjö; [2022]
  Nyckelord :Difference in difference; Investment savings account; transaction costs; household; Difference in difference; Investeringssparkonto; transaktionskostnader; hushåll;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka huruvida införandet av investeringssparkontot har orsakat lägre transaktionskostnader och således ökat sparande i noterade aktier hos svenska hushåll. För att undersöka införandet av investeringssparkontot i Sverige har en kontrollgrupp skapats med länder som hittills inte infört någon liknande kontoklass. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet : Beräkningsresultat för åtgärder som minskar värmeförlusterna för ett lamellhus från 1969 i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hiyab Berhane; [2022]
  Nyckelord :Energieffektivisering; 3-glasfönster; FTX-system; flerbostadshus; miljonprogrammen; värmeförluster; passiv värme;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this degree project is to study the energy performance of the apartment building located in Tensta.  This study will propose methods for energy efficiency by calculating the building's need for active heating in its existing condition and then studying and comparing different methods for energy efficiency. LÄS MER

 4. 4. Kapitalförsäkring - Är skattelagstiftningen rätt i tiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Björnberg; [2021]
  Nyckelord :Kapitalförsäkring; skatterätt; depåförsäkring; fondförsäkring; försäkringsrisk; investeringssparkonto; försäkringsinslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Endowment insurance is today a standard taxed form of savings. Assets held on an endowment insurance issued by a Swedish life insurance company are owned by and taxed by the insurance company. LÄS MER

 5. 5. Benjamin Grahams Investeringstrategier; Net-Nets & Graham Screener : Hur preseterar investeringsstraterigerna på Small, Mid och Large Cap på den svenska aktiemarkanden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Khalil Owada; Cornelia Dahlqvist; [2021]
  Nyckelord :Investeringsstrategier; Graham Screener; Net Nets Strategin; CAPM; Effektiva Marknadshypotesen; Sharpe Kvoten; Riskjusterad Avkastning;

  Sammanfattning : In Sweden most people are keeping their savings in ordinary saving account without any interest return. In this study two investment strategies have been examined; Graham Screener and Net Nets strategy. Investigating which of these performs better on the different Swedish stock markets. LÄS MER