Sökning: "Investment banker"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden Investment banker.

 1. 1. Investment Banks in Sweden : Careers in a gendered organization culture

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Marit Annink; [2021]
  Nyckelord :Gendered Organization; Diversity and Inclusion; Gender Equality; Homosociality; Investment Banking; Könsmärkta Organisationer; Jämställdhet och Mångfald; Homosocialitet; Investment Banker;

  Sammanfattning : Gender equality is a much-debated topic today with e.g., EU putting pressure on the labour market through Sustainable Financial Disclosure Regulations (SFDR) and the UN through their Sustainable Development Goals (SDG). LÄS MER

 2. 2. Hur hållbar är en hållbarhetsfond? : En studie av fem svenska fondbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johan Engström; Love Lilliegren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som har fångat mångas blickar under de senaste åren. Nationer och individer har gått samman för att hantera de problem som vår värld står inför. LÄS MER

 3. 3. Optimal Credit Rating with Regard to Capital Structure : A Mixed Method Study on the Swedish Real Estate Market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Engwall; Martin Bjerring; [2021]
  Nyckelord :Credit rating; Capital structure; Real estate; WACC; Capital market; Kreditbetyg; Kapitalstruktur; Fastigheter; WACC; Kapitalmarknad;

  Sammanfattning : In Sweden, the demand for official credit ratings has historically not been as substantial as in other parts of the world. This due to the fact that Swedish banks up until recently provided the market with shadow ratings. LÄS MER

 4. 4. The business of business is the common good : not-for-profit business and the transition to a sustainable society

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Emma Bergeling; [2021]
  Nyckelord :not-for-profit business; post-growth economy; sustainable business; sustainability; social enterprises;

  Sammanfattning : New economic theories that seek compatibility with human needs and our planet’s finite resources are emerging within different academic disciplines. For one, there is a growing body of literature considering alternatives to economic growth as potential solutions to the ongoing sustainability crises. LÄS MER

 5. 5. Är storbankernas dominans förbi? : Digitaliseringens hot mot storbankerna

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Oscar Bergling; Hampus Lundin; [2021]
  Nyckelord :Digitization; Major Banks; Internet Banking; Competitiveness; Customer Satisfaction; Investment; Digitalisering; Storbank; Internetbank; Konkurrenskraft; Kundnöjdhet; Placering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har transformerat bankmarknaden. Denna förändring har öppnat upp möjligheter för nya aktörer att konkurrera på marknaden. Detta har även lett till att fler kunder väljer att genomföra bankbyten eller komplettera med ytterligare bank/banker. LÄS MER