Sökning: "Investment calculations"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden Investment calculations.

 1. 1. Utredning av möjligheterna för solceller och energilager i västra delarna av Härjeåns elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Dennis Rönnlund; [2019]
  Nyckelord :Elnät; exploatering; belastningsdata;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av konsultföretaget Rejlers Sverige AB på deras kontor i Göteborg. En kund åt Rejlers, Härjeåns Elnät, ser i framtiden en ökad exploatering av skidområden i västra Härjedalen med ett ökat effektbehov som följd. LÄS MER

 2. 2. Förmögenhetsutveckling vid skogsöverlåtelser : överlåtelseformens påverkan på parternas finansiella ställning över tid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Carl Filip Hjälte; Magnus Wretemark; [2019]
  Nyckelord :generationsskifte; skog; förmögenhetsutveckling; skogsägande; skogsöverlåtelse;

  Sammanfattning : En stor andel av svenskt skogsbruk bedrivs inom ramarna för familjeägda, ofta mindre, skogsfastigheter. Generationsskiftena utgör en utmaning för dessa familjeskogsbruk, bland annat på grund av de stora värdena i fastigheten, de långa omloppstiderna, skattelagstiftningen och syskons lagenliga krav på kompensation. LÄS MER

 3. 3. STUDIE AV INITIALA BROKOSTNADER FÖR LCC-ANALYSER

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Therése Mineur; Viktoria Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag används LCC-analyser då slutkostnader för en bro beräknas. I tidiga skeden är den initiala byggkostnaden, som krävs för att göra en LCC, svår att bedöma då endast ett förslag på brons utformning finns som underlag. LÄS MER

 4. 4. Hyra eller köpa rörläggarutrustning?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Felix Forsgårdh; Karl Dahlin; [2019]
  Nyckelord :Rental machines; renting; renting versus buying; cost comparison; construction equipment.; Maskinuthyrning; hyra; hyra kontra köpa; kostnadsjämförelse; byggutrustning;

  Sammanfattning : This report will try to give clarity in when and if it is most advantageous for a specific pipelaying entrepreneur to invest in buying pipelaying-equipment or renting it to their pipelaying-projects. The purpose of the report is also to give the reader a good perception of both alternatives as it could be a useful tool in future procurements. LÄS MER

 5. 5. Design av lagerlayout - En fallstudie med inriktning på ergonomi, effektivitet och flexibilitet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mikaela Andersson; Henrik Johansson; David Lindkvist; [2019]
  Nyckelord :Warehouse layout; Control policies; Kontrollregler; Orderplockning; Ergonomi; Travel Distance; Automation;

  Sammanfattning : Syftet med fallstudien var att undersöka vad Airshoppen Travel Retail kan tänka på vid designen av sin nya lagerlayout. För att genomföra studien har en teoretisk modell tagits fram som fokuserar på hur företags layout kan designas. Med den teoretiska modellen analyseras först två verksamheters lagerlayout. LÄS MER