Sökning: "Investment motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden Investment motivation.

 1. 1. FIDUCIARY DUTY AND ESG CONSIDERATIONS – ARE THEY COMPATIBLE? A case study on institutional investors and their commitment to the Net-Zero Asset Owner Alliance

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jenny Asplund; William Samadzadehaghdam; [2020-07-01]
  Nyckelord :SRI; Fiduciary duty; ESG; Institutional investors; Net-Zero Asset Owner Alliance; Shareholder engagement;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Varför väljer elever NIU som gymnasial utbildning? : En intervjustudie kring faktorerna bakom valet till NIU med inriktning handboll.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Andreaz Zanteré; Andreas Fehrlund; [2020]
  Nyckelord :NIU; handball; habitus; NIU; handboll; gymnasiet; habitus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka elevers motiv att välja NIU-utbildning med inriktning handboll. Frågeställningarna som studien besvarar är 1. Hur beskriver eleverna vad som motiverade dem att välja NIU-utbildning? Och 2. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar elitidrottare att kombinera högskolestudier med elitsatsning : Kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Zinar Shamlou; [2020]
  Nyckelord :Dubbla karriärer; Elitidrott och studier; Motivation;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med denna studie är att undersöka om vad som motiverar elitidrottare att kombinera sin elitsatsning med högskolestudier. Studiens frågeställningar är: -Vilka motivationsfaktorer är centrala hos elitidrottare med dubbla karriärer? -Vilka fördelar och utmaningar upplever elitidrottare det finns med att bedriva sin elitsatsning parallellt med högskolestudier? Metod  Studien har en kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 4. 4. Energy Renovation Towards Net-Zero Energy Buildings using Photovoltaic Systems and Batteries in Residential Buildings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Albin Lithvall; Jovan Panić; [2020]
  Nyckelord :NZEB; Photovoltaics; Energy storage; Passive house; Energy efficiency; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As the future energy goals of the building industry involve reducing the energy intensity in buildings as well as increasing the share of renewable energy sources, a suitable approach would be energy renovating existing buildings and further utilizing renewable energy production technology to reach Net-Zero Energy Building (NZEB) standard. This study is therefore investigating the economic feasibility of energy renovating buildings built during the Swedish Million program towards NZEB. LÄS MER

 5. 5. Integrerad lärstrategi genom kompetensutbyte? : En kvalitativ studie om tjänstemäns och chefers perspektiv på värdering och motivation samt behov och möjligheter kring kompetensutveckling på ett medelstort företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Felicia Bildtgård; Josephine Fagrell; [2020]
  Nyckelord :Competence development; Motivation; SME; Development; Skills exchange; Kompetensutveckling; Motivation; SME; Utveckling; Kompetensutbyte;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka och få en förståelse för hur tjänstemän på ett medelstort företag värderar och motiveras till kompetensutveckling. Vi har vidare velat undersöka utifrån chefernas reflektioner företagets behov och vilka möjligheter kompetensutveckling kan innebära för individen och organisationen. LÄS MER