Sökning: "Investments strategies"

Visar resultat 1 - 5 av 243 uppsatser innehållade orden Investments strategies.

 1. 1. Gold – a hedge, safe haven or a diversifier - A comparison between the Swedish and the American financial market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johannes Schmidt; Mikael Westerbäck; [2020-02-21]
  Nyckelord :Efficient frontier; investments strategies; Sharpe Ratio; gold; stocks; bonds; hedge; safe haven; portfolio analysis;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the role of gold as a financial asset and comparing the result between the American and the Swedish financial market. Using time series data for monthly and daily returns of S&P500, OMXS30, American 10-year bonds, Swedish 10-year bonds, oil and gold this study analyzes if gold has been a hedge, safe have or a diversifier for Swedish and American stocks and bonds the last 20 years. LÄS MER

 2. 2. Membership heterogeneity and the cooperative`s choice of strategy : the case of Sweden’s smallest dairy cooperative

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rebecka Lööf; Karin Sigurd; [2020]
  Nyckelord :collective decision making; cooperatives; heterogeneity; individual decision making; strategy;

  Sammanfattning : Because of structural changes in the agri-food sector, the degree of heterogeneity within cooperative memberships is increasing. Heterogeneity concerns differences within a group of people, for example, as concerns age, educational level and production volume within a cooperative membership. LÄS MER

 3. 3. The Effect of ESG on a Global Fund Market - Integrating Environmental, Social and Governance (ESG) in the investment strategy: A Global Market Research

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Hanna Björkman; Michael Erlandsson; [2019-07-12]
  Nyckelord :ESG; global funds; environmental responsibility; social responsibility; corporate governance; responsible investments; impact investments; Morningstar;

  Sammanfattning : This paper investigates the different performances of global funds when implementing an ESG-strategy during the period 2013 to 2018. Using the from Morningstar Direct, consisting of return, Morningstar Sustainability Rating, Morningstar Portfolio Sustainability Score, Portfolio Controversy level and Environmental-, Social-, and Governance- Score, we conduct the regression analysis using the Fama French Carhart model. LÄS MER

 4. 4. THE MAGIC FORMULA - EN UTVÄRDERING AV EN FUNDAMENTAL INVESTERINGSSTRATEGI PÅ DEN SVENSKA AKTIEMARKNADEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Hauri; Johannes Sköld; [2019-02-18]
  Nyckelord :Effecient Market Hypothesis; Fundamental analysis; Investments strategies; Magic Formula; Value investing;

  Sammanfattning : This thesis examines the predictive powers of the basic stock picking model, The Magic Formula (MF), as well as the modified version of the model, The Free-Cash-Flow augmented Magic Formula (MF-CF) as suggested by Davydov, Tikkanen and Äijö (2016). By using a sample of the firms listed in the Stockholm Stock Exchange during 2008-2018, our results indicate that both models predict high risk, but only the MF provide higher returns. LÄS MER

 5. 5. En bransch i digital förändring : En studie om e-handelns påverkan på den svenska apoteksmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Josefsson; Sofia Tennander; [2019]
  Nyckelord :digitalisation; e-commerce; strategies; multichannel; the Swedish pharmacy market; digitalisering; e-handel; strategier; försäljningskanaler; svensk apoteksverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringen har haft en stor påverkan på den svenska handeln. E-handeln har de senaste åren fått en ökad betydelse och präglas idag av stark tillväxt. Inom flera branscher har det därtill skett en kanalförflyttning från fysiskt till digitalt och en reduktion av fysiska butiker. LÄS MER