Sökning: "Investor sentiment"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Investor sentiment.

 1. 1. What the Tweet is going on? - A Study on how Rumor, Social Media Attention and Twitter Sentiment affects Share Volume

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Hellman; Jakob Sundqvist; [2018-06-25]
  Nyckelord :Social Media Attention; Rumor; Abnormal Trading Volume; Sentiment Analysis;

  Sammanfattning : We study rumors and Twitter attention focusing on acquisition transactions and how it affectsmarket reaction, defined as abnormal trading volume, prior to announcement. We study 98acquisition transactions, were 45 firms had tweets prior the acquisition announcement. LÄS MER

 2. 2. Twitter based sentiment effect on stock market returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Agne Macijauskaite; Laurynas Ruzgas; [2018]
  Nyckelord :sentiment; Twitter; S P 500; returns; stock market;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the effect of Twitter based sentiment on stock market returns. We use a uniquely large dataset of 95 million tweets concerning the 102 biggest US companies, S&P 500 index and other market keywords for the year 2017. LÄS MER

 3. 3. Substansrabatter i Sverige : En studie om substansrabatter på svenska investmentbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Falkenberg; Jesper Hamrin Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Substansrabatter; Investmentbolag; Förvaltningsavgifter; Onoterade innehav; Ägarstruktur; Investor sentiment;

  Sammanfattning : Svenska investmentbolag har historiskt sätt handlats till en substansrabatt och flera av investmentbolagen på Nasdaq Stockholm handlas så än idag. Denna studie undersöker om några av de mest diskuterade och studerade faktorerna inom ämnet har någon effekt på de svenska investmentbolagens substansrabatter. LÄS MER

 4. 4. Applying investor sentiment to a prediction model of the stock market

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :August Bergman; Sonja Ericsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Using data-driven methods to predict the movements of the stock market is a growing field of research. Recently, large amounts of data sourced from online news and social media have been utilized to predict movements in financial markets. LÄS MER

 5. 5. The Quest for the Abnormal Return : A Study of Trading Strategies Based on Twitter Sentiment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Peter Gustafsson; Jonas Granholm; [2017]
  Nyckelord :sentiment analysis; trading strategy; twitter; stock portfolios;

  Sammanfattning : Active investors are always trying to find new ways of systematically beating the market. Since the advent of social media, this has become one of the latest areas where investors are trying to find untapped information to exploit through a technique called sentiment analysis, which is the act of using automatic text processing to discern the opinions of social media users. LÄS MER