Sökning: "Iréne Nordahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Iréne Nordahl.

  1. 1. Handledning – kan den stärka och utveckla ledarskapet?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

    Författare :Iréne Nordahl; [2006-11-20]
    Nyckelord :clinical supervision; first-line managers; reflection; ward managers;

    Sammanfattning : Handledning och dess effekter har tidigare belysts inom såväl utbildnings- som yrkesprofessionella sammanhang. Handledning innebär reflektion över personligt upplevda arbetsrelaterade situationer och tidigare forskning inom området har visat att handledning kan stimulera till professionell och personlig utveckling. LÄS MER