Sökning: "Ira Levin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ira Levin.

 1. 1. ”Alla dessa häxor” – En jämförande analys av Ira Levins Rosemarys Baby och Roman Polanskis filmatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Robin Uutela; [2019]
  Nyckelord :Ira Levin; Roman Polanski; Rosemarys Baby; psykologisk skräck; adaption;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar och jämför hur den psykologiska skräcken och hur de suggestiva effekterna framställs i Ira Levins roman Rosemarys baby och Roman Polanskis filmatisering. Syftet med analysen är att söka svar på just denna fråga. LÄS MER

 2. 2. Den onda klassresan : En intersektionell analys av Ira Levins Rosemary's Baby med fokus på klass, genus och esoteriska element

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniela Lillhannus; [2017]
  Nyckelord :Ira Levin; Rosemary s Baby; horror; esotericism; satanism; intersectionality; class; gender; respectability; Bourdieu; Ira Levin; Rosemarys baby; skräck; esoterism; satanism; intersektionalitet; klass; genus; respektabilitet; Bourdieu;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Future Societies of Ira Levin and William Gibson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humanioraHögskolan i Gävle

  Författare :Daniel Forsberg; [2010]
  Nyckelord :Utopia; Dystopia; Cyberpunk; Society; Narration; Post Modern;

  Sammanfattning : The meaning of this essay is to look at how the narrative strategies, description of character and society differ between the two novels "This Perfect Day" and "Neuromancer". By looking at the different narrative techniques used by the authors and the results we can see why some of these strategies work very well in one novel but would not suit the other because of the contrasts in style it would produce. LÄS MER