Sökning: "Irak"

Visar resultat 1 - 5 av 227 uppsatser innehållade ordet Irak.

 1. 1. Hur kan framgång i strid i bebyggelse uppnås på taktisk nivå? : En teoriprövande fallstudie av Alice Hills teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan

  Författare :Alexander Norbäck; [2021]
  Nyckelord :strid i bebyggelse; Alice Hills; Operation Phantom Fury; Operation Vigilant Resolve; Irak; SIB;

  Sammanfattning : The world is rapidly becoming more urbanised and with key infrastructure being located inside or close to cities the probability of urban warfare in the next major conflict is very high. This thesis examines how the use of Alice Hills theory can explain success in urban warfare on the tactical level of war. LÄS MER

 2. 2. The Reconceptualized War : A critical analysis of the new war theory through a case study of the Yemen War

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Victor Malmgren; [2021]
  Nyckelord :Yemen; War; New War; New War Theory; Kaldor; Mary Kaldor; Iraq; Globalization; Saudi Arabia; Bosnia; Yugoslavia; Jemen; Krig; Nya Krig; Kaldor; Mary Kaldor; Irak; Globalisering; Saudi Arabien; Bosnien; Jugoslavien;

  Sammanfattning : The much-debated new war theory suggest that a new type of organized violence has developed during the last decades of the twentieth century. These new wars occur during an era of globalization and differ from old wars concerning four factors: the goals, the actors, the finance, and the methods. LÄS MER

 3. 3. USA:s intervention av Irak : En studie om hur Realismen kan förklara agerandet bakom USA:s intervention av Irak och med vilka medel USA lyckades legitimera en olaglig intervention

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Shqipe Sadiki; [2021]
  Nyckelord :realism; Irak; USA; Bush doktrinen; anarki; självhjälp; maktbalans; överlevnad; neorealism; intervention.;

  Sammanfattning : As this essay goes we have come to believe that an explanation for the Iraq war cannot be found in either the rhetoric or the claim that it was a legally internationally sanctioned war under international law. This is a theory-testing study where we use a theoretical perspective in political science from the international relations studies; Realism is examined, we want to see if it can better explain why the United States invaded Iraq. LÄS MER

 4. 4. Pekingdeklarationen och våld mot kvinnor i Irak- En fallstudie av nationell implementering av Pekingdeklarationen efter 25 år i Irak med fokus på våld mot kvinnor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Yuser Zaher Abdulrazzaq Al-Alaq; [2021]
  Nyckelord :våld mot kvinnor; Pekingdeklarationen; implementering av mänskliga rättighetskonventioner; human rights indicator; effektmättning; Irak; samhällen under stress; feministiskt perspektiv.; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har nu gått 25 år efter att Pekingdeklarationen, en av de mest grundläggande deklarationerna gällande kvinnors rättigheter, antogs enhälligt av representanter för 189 länder, men vilken påverkan har den egentligen haft? Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter implementeringen av deklarationen har haft i Irak vad gäller våld mot kvinnor. Detta undersöks med hjälp av en kontextbaserad indikator–metod som tar fram de relevanta indikatorerna gällande Iraks arbete med implementering av Pekingdeklarationen. LÄS MER

 5. 5. Keeping the Promise of International Criminal Justice - prosecuting and adjudicating gender-based mass atrocity crimes in “non-territorial” States

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Kaikkonen; [2021]
  Nyckelord :International criminal law; Gender-based violence; Gender-based crimes; Crimes against humanity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konflikt är en grogrund för könsbaserat våld. Tidigare diskriminerande strukturer förstärks och mynnar ut i våld inom ramen för konflikten. I komplexa kontexter präglade av religiösa, etniska och/eller politiska slitningar förstärks vissa individers utsatthet. LÄS MER