Sökning: "Irene Adler"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Irene Adler.

 1. 1. Från oövervinnelig till oigenkännlig : En komparativ genusstudie av hur Irene Adler porträtteras I Arthur Conan Doyles ”A Scandal in Bohemia” och BBC:s adaption ”A Scandal in Belgravia”

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Marlene Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; gender theory; adaptation; male gaze; stereotype; post feminism; Irene Adler; Sherlock Holmes; Arthur Conan Doyle; genusteori; adaption; manlig blick; stereotyp; postfeminism;

  Sammanfattning : Abstract The great detective Sherlock Holmes casts a long shadow on the previous research on the short stories by Sir Arthur Conan Doyle, where Mr. Holmes has been given the main attention. On the periphery, however, a woman named Irene Adler is recognizable. LÄS MER

 2. 2. "Det är skrämmande när en novell skriven för över 120 år sedan har bättre genuspolitik än sin moderna nytolkning" : En analys av kvinnorna i BBCs nytolkande serie "Sherlock", baserad på Sir Arthur Conan Doyles verk.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Nathalie Kapetangiorgi; [2014]
  Nyckelord :Sherlock Holmes; BBC Sherlock. Sir Arthur Conan Doyle; semiotisk analys; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnorna i BBCs serie ”Sherlock” representeras och förhåller sig till traditionella könsroller. Då serien är en nytolkande version som utspelar sig på 2000-talet till skillnad från originalen som utspelar sig drygt 100 år tidigare blir det intressant att undersöka hur mycket som förändras från originalen av Sir Arthur Conan Doyle. LÄS MER