Sökning: "Irene Eriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Irene Eriksson.

 1. 1. Kokosvatten och återhämtning/ vätskebalans efter fysisk träning - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Irene Eriksson; Alexandra Öquist; [2014-06-30]
  Nyckelord :Kokosvatten; återhämtning; vätskebalans; fysisk; träning;

  Sammanfattning : Sahlgrenska Academyat University of GothenburgDepartment of Internal Medicine and Clinical NutritionAbstractTitle: Coconut water and recovery/water-electrolyte balance after physicalexcercise – A systematic overviewAuthor: Irene Eriksson and Alexandra ÖquistSupervisor: Henriette PhilipsonExaminer: Frode SlindeProgramme: Dietician study programme, 180/240 ECTSType of paper: Examination paper, 15 hpDate: April 09, 2014Background: During physical exercise, it is common with dehydration, which affectsperformance negatively. To restore the fluid balance it is optimal to drink fluids containingsalt and carbohydrates. LÄS MER

 2. 2. Hur distriktssköterskan kan öka egenvårdsförmågan i behandlingen hos patienter med sjukdomen diabetes typ 2

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Ilknour Avci; Irene Eriksson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Studie- och yrkesvägledning vid den grundläggande vuxenutbildningen. Guidance counselling at the fundamental adult education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Eriksson; Irving Osbjer; [2006-08-30]
  Nyckelord :Arbetssituation; arbetssätt; arbetssätt; studie- och yrkesvägledare; vuxenutbildning; vägledning;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi bl.a. tittat på hur den grundläggande vuxenutbildningen, i tre kommuner, ser ut idag och vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har i denna verksamhet. De studie- och yrkesvägledare vi kommit i kontakt med har jobbat olika länge inom den kommunala vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av denna verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Etik och ansvar. Sjuksköterskans upplevelse av inre etiskt ansvar i omvårdnaden.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälso- och naturvetenskap

  Författare :Annica Andersson; Monica Olsson; [2002]
  Nyckelord :omvårdnad; etik; ansvar; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syftet med denna studie var att ta reda på vad sjuksköterskan upplever som sitt inre etiska ansvar samt lyfta fram och reflektera över den etiska dimensionen i omvårdnaden. Studien är empirisk och grundar sig på en kvalitativ metod med innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Det för(s)könade biblioteket En diskursteoretisk läsning av biblioteket vid KVINFO

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Marie Eriksson; Irene Stenvatten; [2001]
  Nyckelord :diskursanalys; diskursteori; feminism; KVINFO; kvinnobibliotek; Nynne Koch; Documentation; information; library science; archivistics; Arkiv- och bibliotekskunskap; dokumentation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis applies a discourse theoretical approach in order to examine in what ways and with what possible meanings the library at KVINFO participates in the overall gender discourse in society. This means that our reading takes place at a metatheoretical level, focussing on the library as a constructor of meaning in relation to society's gender discourse. LÄS MER