Sökning: "Irene Flood"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irene Flood.

  1. 1. Den odimensionerande uppgiften : Försvarsmakten i räddningens tjänst

    Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

    Författare :Iréne Engstrand; [2003]
    Nyckelord :Räddningstjänst; Försvaret; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2001-2003;

    Sammanfattning : I uppsatsen har Försvarsmaktens förmåga att stärka samhället genom militär medverkan iräddningstjänst analyserats. I arbetet har resultatet efter två insatser som Försvarsmakten gjort medstöd av Räddningstjänstlagen, skogsbranden i Tyresta 1999 och översvämningarna i Arvika 2000studerats. LÄS MER