Sökning: "Irene Franzen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Irene Franzen.

 1. 1. ”Jag visste ingenting och kunde heller inte vara med och påverka” : Pappors upplevelser vid akut kejsarsnitt – blogg och vloggstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Irene Franzen; Nicki Johari-Tehrani; [2020]
  Nyckelord :Fathers experience; acute caesarean section; Caesarean and support; Pappors upplevelser; akut kejsarsnitt; kejsarsnitt och stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att bli förälder vid akut kejsarsnitt kan upplevas som överväldigande. Under 1900-talet blev kejsarsnitt allt vanligare som förlossningsmetod i Sverige. Syfte: Syftet med studien var att belysa pappors upplevelser vid akut kejsarsnitt. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär det att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Irene Franzén; [2011]
  Nyckelord :caregiver; health; well-being; home health care; burden; anhörigvårdare; hälsa; välmående; hemsjukvård; börda;

  Sammanfattning : Forskning visar att anhörigvårdaren upplever glädje och närhet tillsammans med närstående trots bördor. Syftet med studien var att belysa vad det innebar att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare. Intervjuer med fem anhörigvårdare genomfördes. Analysen gjordes med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER