Sökning: "Irene Hansen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irene Hansen.

  1. 1. LAS och anställningsskyddet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

    Författare :Iréne Sörensen Hansen; [2013]
    Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägningsrätt; Turordningsregler; Avtalsturordningsregler.; Business and Economics; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Arbetsrätten är föränderlig och rikt avhandlad. Lag (1982:80) om anställningsskydd, LAS, var kontroversiell redan vid instiftandet av föregångaren till den nuvarande anställningsskyddslagen. Lagen väcker stor debatt i massmedia och på diverse forum. LÄS MER