Sökning: "Irene Tjerngren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irene Tjerngren.

  1. 1. Inre borggården på Hovdala slott : möjlig framtida gestaltning

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Irene Tjerngren; [2013]
    Nyckelord :Inre borggård; ; Hovdala slott ; Skånska slott; Ehrenborg; värdeanalys; historisk dokumentation; trädgårdshistoria;

    Sammanfattning : Hovdala slott ligger mjukt inbäddat i en sänka vid Göingeåsen och nära Finjasjön, ungefär 7 km söder om Hässleholm i Skåne. Gården som har anor från medeltiden, ägs idag av Statens fastighetsverk, medan Hässleholms kommun har hand om drift och skötsel. LÄS MER