Sökning: "Irina Stark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irina Stark.

  1. 1. Demokratins omedvetna språkrör : En studie av kommunikatörers arbete för organisatorisk demokrati

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

    Författare :Irina Martin; Ebba Larter; [2015]
    Nyckelord :communication practitioners professional role; organizational democracy; internal communication; organizational communication; kommunikatörers uppdrag; organisatorisk demokrati; intern kommunikation; organisationskommunikation;

    Sammanfattning : Organizational democracy has been a popular research area in recent decades but the implementation in real organizations is slow (Kokkinidis, 2012; Verdorfer, Weber, Unter Rainer & Seyr, 2013). Several researchers (Schön Jansson, 2012; Falkheimer, Heide & Johansson, 2013) argue that communication practitioners have a key role in democratic processes and that because their job role is under constant change there are only a few modern studies regarding the subject. LÄS MER