Sökning: "Iris Murdoch"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Iris Murdoch.

 1. 1. Den skymda sikten: Iris Murdochs platonism i Metaphysics as a Guide to Morals

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Hans Hektor Löfgren; [2017-10-19]
  Nyckelord :Iris Murdoch; Metaphysics as a guide to Morals; Platon; Platonism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den viljande människan och ett gott liv : -En undersökning av viljebegreppet hos Iris Murdoch och Simone de Beauvoir

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Andreas From; [2014]
  Nyckelord :vilja; fri vilja; determinism; kompatibilism; etik; moral; Iris Murdoch; Simone de Beauvoir;

  Sammanfattning : .... LÄS MER