Sökning: "Irland"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet Irland.

 1. 1. Kan kriminalisering av aborträtten försvaras? En argumentationsanalys om Irlands fortsatta kriminalisering i den nya abortlagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ida Nilsson; [2021]
  Nyckelord :kriminalisering; aborträtten; Irland; religion; sociala värderingar; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar debatten om fortsatt kriminalisering av aborträtten i Irland. Under förhandlingarna av den nya abortlagen 2018 argumenterar hälsominister Simon Harris för att abort fortfarande måste vara straffbart utanför lagarna. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av spirometrivariabler observerad på Jaeger MasterScreen PFT och COPD-6 mätare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Hafso Farhaan; [2021]
  Nyckelord :Spirometry; Chronic Obstructive Pulmonary Diseases; Forced Expiratory Volume; Forced Vital capacity; Spirometri; Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; Forcerad exspiratorisk volym; Forcerad Vitalkapacitet;

  Sammanfattning : Introduktion: Spirometri är en av de vanligaste undersökningsmetoderna som utförs vid bedömning av lungfunktion. Vid en dynamisk spirometri mäts lungvolymsförändringar över tid vid detektion av obstruktiva lungsjukdom. LÄS MER

 3. 3. Wave Energy Concept Benchmarking

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Petter Larsson; Gustaf Rudbeck; [2021]
  Nyckelord :Budal K; Linear waves; Oscillating water column; Point absorber; Wave energy; Budal K; Linjära vågor; Oscillating water column; Point absorber; Vågenergi;

  Sammanfattning : Denna rapport ämnar undersöka de vanligast förekommande typerna av teknologier för vågkraftverk (eng. Wave Energy Converter, WEC) teknologier för att jämföra de olika konceptens förmåga att absorbera vågenergi. Koncept som undersöks är punktabsorbatorer och oscillerande vattenkolumner. LÄS MER

 4. 4. Abort på agendan : Hur gestaltas abortfrågan i nyhetsrapporteringen i Irland och Polen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Daria Spitza; Hanna Walfridsson; [2021]
  Nyckelord :Framing; Journalism; Abortion; Ireland; Poland; Gestaltning; Journalistik; Abort; Irland; Polen;

  Sammanfattning : Ireland and Poland share a catholic and conservative history. They have recently faced oppositional developments with regards to abortion legislation, either limiting or enabling women’s rights to their bodies and health. The abortion debate is often a divisive and polarising issue. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av etniska minoriteter - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Emelie Lindström; Helen Tesfalem Gebreziabeher; [2021]
  Nyckelord :Ethnic minorities; ethnocentrism; literature review; transcultural care; Etnisk minoritet; etnocentrism; litteraturöversikt; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med den ökade migrationen ökar även kraven på hälso- och sjukvården. När individer med annan kulturell bakgrund uppsöker hälso- och sjukvård behöver den anpassas efter individen bakom kulturen vilket inte alltid sker på ett optimalt sätt när det saknas rätt kompetens hos sjuksköterskan. LÄS MER