Sökning: "Irland"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Irland.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. Early detection and recommendation of higher precision in treatment of late blight in potato crops by using drone photos

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Anna Lindéus; [2018]
  Nyckelord :Bayesian network; Decision Support systems; Drone photo; Late blight; Potato; Precision Agriculture; Remote sensing; Risk classification model; Risk prediction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In this thesis an evaluation was performed for the potential use of drone photos in Decision Support System (DSS) to detect outbreak of late blight and provide recommend treatment with fungicides. Late blight is a common crop infection on potato in Sweden. A DSS with and without information from drones were developed in three steps. LÄS MER

 3. 3. Irishness ställs på sin spets när abortlag sätts under luppen : en kritisk diskursanalys av abortdebatten i irländsk media

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Mi Liljevall; [2018]
  Nyckelord :Irland; nation; abort; moral; hälsa; media; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avsikten med undersökningen är att granska om mediadebatten om abort i Irland rimmar med ”Irishness”, den irländska nationella identiteten och dess grundpålar. För att få ett resultat används Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som redskap för att analysera de utvalda mediala artiklar som är tagna ur Irlands två stora dagstidningar, The Irish Times och Irish Examiner. LÄS MER

 4. 4. Beslutsfattning och kontroll : En jämförande studie av lärares uppfattade professionella autonomi i tre svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lindqvist Emma; Strömer Johan; [2018]
  Nyckelord :Teachers’ professional autonomy; decision-making; control; multidimensional phenomenon; Lärares professionella autonomi; beslutsfattning; kontroll; flerdimensionellt fenomen;

  Sammanfattning : Denna studie är en del av det VR-finansierade forskningsprojektet ”Lärares autonomi i Sverige, Finland, Irland, England och Tyskland” och undersöker hur lärare i tre svenska kommuner upplever sin professionella autonomi i termer av kontroll och beslutsfattning. Autonomi betraktas vidare i denna studie som ett komplext och flerdimensionellt fenomen som kan ta olika form beroende på vilken del av lärarens arbete som berörs. LÄS MER

 5. 5. Development of a tool to characterize business models for forestry services

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Filip Benjaminsson; [2018]
  Nyckelord :contractor forestry; service design; harvesting; silviculture; customer requirements;

  Sammanfattning : The Northern Periphery and Arctic (NPA) region is a part of northern Europe with common characteristics of low population density and low economic diversity, but with an abundance of natural resources. The region covers areas in eight countries, of which this study has focused on Sweden, Finland, Great Britain, and Ireland. LÄS MER