Sökning: "Irma Lina Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Irma Lina Gunnarsson.

  1. 1. "Vi kan göra underverk tillsammans!" : En intervjustudie om HR-chefers upplevelse av sin roll och sitt arbete

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Irma Lina Gunnarsson; Maria Mencevski; [2017]
    Nyckelord :HR; soft HRM; hard HRM; HR manager; HR value proposition; social capital; cultural capital; theory of collective actions; HR transformation; HR; mjuk HRM; hård HRM; HR-chef; värdeskapande HR; socialt kapital; kulturellt kapital; kollektivt handlande; tematisk intervju; HR-transformation;

    Sammanfattning : Att människan är företagets viktigaste resurs vidhåller många organisationer i det moderna arbetslivet. Ett företags HR-avdelning ansvarar för att hantera alla frågor som rör de anställda i en organisation, såsom kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, arbetsmiljö- och lönefrågor. LÄS MER