Sökning: "Iron Age"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden Iron Age.

 1. 1. Mosslikens liv och död Encounters i norra Europa under förromersk järnålder

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Gabrielsson; [2020-01-21]
  Nyckelord :bog body; pre-roman; iron age; encounters; micro-archaeology; necropolitics; seriality; différance; corporality; actant model; cultural hybridity;

  Sammanfattning : Abstract The purpose is to examine 17 bog bodies in the north-west of Europe, from the perspective of encounters. All bog bodies are considered as deviants from the social consensus. LÄS MER

 2. 2. A Chronology for a Massacre : Bayesian C-14 Analysis of the Archaeological Record from Sandby Borg, Öland

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Radicarbon dating; C-14; Bayesian analysis; OxCal; Sandby borg; Iron age; Öland;

  Sammanfattning : This thesis addresses radiocarbon (C-14) dating of bioarcheological finds from Sandby borg, an iron-age ring fort on the east coast of the Baltic Sea island of Öland, Sweden. Archaeological evidence suggests that Sandby borg was used during the European migration period and that its main period of usage was terminated by an isolated incidence of inter-personal violence where the inhabitants were killed or abducted. LÄS MER

 3. 3. Vårdprogram och underhållsplan för den historiska trädgården vid soldattorpet Rensmyran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marita Bergström; [2020]
  Nyckelord :soldattorp; vårdprogram; underhållsplan; historisk trädgård; kulturmiljö;

  Sammanfattning : Soldattorpet Rensmyran med anor från sent 1600-tal är beläget på landsbygden sydväst om Uppsala. Torpet Rensmyran drivs som fritidsjordbruk med en liten uppfödning av hästrasen Gotlandsruss. På hag- och åkermark förekommer bete. LÄS MER

 4. 4. Järnålder och medeltid i Näsums socken : en agrarhistorisk studie i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Evelina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Agrarian history; Iron Age; Middle Ages; landscape science; Gudahagen; Näsum; Bromölla; Agrarhistoria; järnålder; medeltid; landskapsvetenskap; Gudahagen; Näsum; Bromölla;

  Sammanfattning : I ett försök att utöka kunskapsläget kring den agrarhistoriska utvecklingen i nordöstra Skånes ris- och skogsbygd har en undersökning av Näsums socken gjorts. Näsum är beläget i Bromölla kommun, norr om Ivösjön. I undersökningsområdet finns ett gravfält vid namn Gudahagen. LÄS MER

 5. 5. Gnestaleden under järnålder och vikingatid : Centralplatser längst en vattenled i Södermanland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Albin Hedin; [2020]
  Nyckelord :Tuna; Åker; Ärja; Gnesta; Frustuna; Västerljung; Trosa; Vagnhärad; Södermanland; Järnålder; Vikingatid;

  Sammanfattning : In this essay I look into central entities along a water route that connect Mälaren in Mariefred with the Baltic sea in Trosa. I start with tuna magnate farms from the middle iron age (200- 550) to then focus on the entity that replaced tuna magnate farms in the late iron age and at last focus on early churches. .. LÄS MER