Sökning: "Isa Ellman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isa Ellman.

  1. 1. MJÖLK, PJÖLK ELLER SÖLK? - En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Isa Ellman; [2019-07-01]
    Nyckelord :Reklam; retorik; positionering; Oatly; Arla;

    Sammanfattning : Syfte: Identifiera och analysera hur Oatly och Arla argumenterar för att nå fram med budskap i reklamfilm; hur de konkurrerar med varandra och om konsumenterna, samt undersöka reklamfilmernas etiska implikationer.Teori: Retorik, positioneringMetod: Kritisk retorikanalysMaterial: Fyra reklamfilmer vardera från Oatly och Arlas respektive kampanjer ​Mjölken i skolan och Bara mjölk smakar mjölk. LÄS MER