Sökning: "Isa Fransson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Isa Fransson.

  1. 1. Mängdavtagning från dynamisk BIM-modell, en fallstudie på NCC Montagebro

    Master-uppsats, KTH/Bro- och stålbyggnad

    Författare :Emelie Fransson; [2012]
    Nyckelord :BIM; Virtual Design Construction; Model based quantity take off; NCC Montagebro; Standardization; BIM; Virtuellt byggande; Modellbaserad mängdavtagning; NCC Montagebro; Standardisering;

    Sammanfattning : Byggbranschen har flertalet gånger blivit kritiserad för att inte uppnå samma utveckling och produktivitet som andra sektorer. Visionen om ett effektivt samhällsbyggande är ändå positiv och en av de stora nämnarna för framgång är BIM, Building Information Modeling. LÄS MER