Sökning: "Isaac Sun"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Isaac Sun.

 1. 1. Construction and Implementation of Tracking System for the ISAAC Sounding Rocket Experiment

  Kandidat-uppsats, KTH/Fysik; KTH/Fysik

  Författare :Emil Lundkvist; Markus Silberstein Hont; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  The ISAAC rocket experiment is part of theREXUS–15 payload. It has two free-falling units performinginfrared spectroscopy between them. One of the free-falling unitswill actively track the other in the sky so as to enable continuousmeasurements. In this thesis report, the design of this trackingsolution is described. LÄS MER

 2. 2. Solsystemet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap

  Författare :Azra Sakic; [2008]
  Nyckelord :astrnomi; solsystemet; planeter; dvärgplaneter; kometer; solen; asteorider;

  Sammanfattning : Vår världsuppfattning har förändrats genom seklerna. Den länge accepterade geocentriska teorin från antikens Grekland var att solen, planeterna och stjärnorna roterade kring jorden. Andra teorier var inte accepterade av varken kyrkan eller vetenskapen. LÄS MER